Pozdě ale přece…

Je jen otázkou času, kdy někdo ze zodpovědných bude mít odvahu a vynese na světlo Boží, že ve vysokých státních funkcích se pohybují a pracují doposud příslušníci dávno zrušené StB. V NATO si už hodně dlouho štěbetají vrabci na střeše, že Česká republika je pro ně nevěrohodným partnerem – donekonečna se protahují bezpečnostní prověrky – proč? Protože namnoze je kozel zahradníkem, ale také proto, že se u nás povětšinou nedodržují platné předpisy a zákony. Nakonec jsme my, holubí Češi, nechvalně známí tím, že lžeme, podvádíme, krademe, zatloukáme, navíc dovedeme být pyšní a neskromní, taky jsme proslulí svým šlendriánstvím, ve světě si ale na druhé straně často velice považují zlaté české ručičky, ba i mozečky. Jak by bylo krásné a prospěšné, kdybychom byli proslulí jen tím posledně jmenovaným.

Práskačství kvetlo, jak víme, už za c. a k. Rakouska-Uherska, dokonce už i ve starověku – vždyť Jidáš zradil Krista, tedy nic nového pod sluncem. Jenže Jidáš se nakonec z té hrůzy, co způsobil, oběsil. Nemyslím si, že by se měli všichni, co selhali, jít oběsit, ale měli by přiznat, že sloužili zločinnému režimu, že selhali, namnoze způsobili mnoha lidem nesmírné utrpení. Rozhodně si ale myslím, že by se neměli cpát navzdory všem zákonům a předpisům do státní správy a samosprávy, tedy tam, kam nepatří , kde škodí naší zemi. Jen málokdo se zachoval tak jako na příklad Vlasta Chramostová či P. Alois Kánský, kteří veřejně svá selhání přiznali a omluvili se, což jim rozhodně na cti a vážnosti neubralo.

Proč jsme si nevzali příklad od našich německých sousedů, když tak rádi pošilháváme na západ? Tam zveřejnili spisy STASI, vyčistili si a stále čistí státní správu. U nás přichází, sice pozdě, ale přeci zveřejnění na internetu, jakási úřední obdoba známých Cibulkových seznamů, jen bude asi, žel, neúplná, ale buďme rádi aspoň za to.

Tábor, 13. března 2003

Eva Clarová