TISKOVÁ ZPRÁVA


V Praze dne 20. srpna 2007


Konzervativní strana se při příležitosti 39. výročí okupace naší vlasti Sovětským svazem a jeho satelity obrací k veřejnosti, aby si připomněla, že tato podlost, jakkoliv vzdálená, je stále přítomná vinou nepotrestání komunistických zločinců a nevyrovnání se s komunistickou minulostí, m.j. zákazem KSČM. „Normalizace“, která po 21. srpnu 1968 nastala, přivedla k moci nejbezcharakternější z komunistů, pátou kolonu sovětského svazu u nás, které se postupně přizpůsobila takřka celá základna KSČ. Neblahé důsledky normalizace, která vedla k hospodářskému, společenskému, kulturnímu a zejména mravnímu marasmu, cítíme ještě dnes.
Dnešní KSČM a její členové se od zločinné KSČ nedistancovali, naopak vzpomínají na „staré dobré časy“, kdy bezohledně ovládali naši společnost.
KSČM svým odporem k radarové základně USA na našem území dokládá, že je opět pátou kolonou postsovětského, stále více agresivního Ruska a také lpěním na komunistické doktríně je trvalým nebezpečím pro naši nedokonalou demokracii.
Konzervativní strana je přesvědčena, že nejlepším způsobem, jak zabránit jakýmkoli 21. srpnům a následujícím totalitám, je vybudování radarové základny USA u nás, která nás technicky i politicky spolehlivě ochrání.Martin Rejman
kancléř

Jan Kubalčík
místopředseda