TISKOVÁ ZPRÁVA


V Praze dne 8. listopadu 2007


Konzervativní strana považuje snahu o oslavu výročí „Křišťálové noci“ za zavrženíhodnou. Je asi logické, že ti, kteří s takovým nápadem přišli, volí zvlášť odpudivý prostředek pochodu Židovským městem.
Konzervativní strana považuje za pozoruhodné, že svůj antisemitismus pořadatelé skrývají za roušku antiamerikanismu, za roušku odporu proti zásahu USA v Iráku. Patrně doufají, že tím získají sympatie části veřejnosti. Konzervativní strana, která antiamerické názory nejen že nesdílí, ale považuje je ve svém důsledku za škodlivé pro bezpečnost naší země, se nad tím může jen pozastavit, ale od poctivých oponentů zahraniční politiky USA, kteří nepochybně existují, by se dalo očekávat důrazné distancování se.
Konzervativní snaha sympatizuje se všemi snahami o zákaz, nebo alespoň komplikaci připravované akce. Pokud tato nakonec proběhne, bude to ostuda nejen Prahy, ale celé České republiky.
Všechny organizace i jednotliví občané, kteří se aktivně stavějí snahám neonacictů na odpor, mají plnou podporu Konzervativní strany.
Konzervativní strana si připomíná oběti nacistického pogromu. Je na místě se zamýšlet nad tím, proč a jak se NSDAP, nositelka extrémně (nacionálně)socialistické ideologie, dostala k moci. Je na místě se zamýšlet, jak mohou být naše úřady účinné ve snahách zabránit sympatizantům této totalitní ideologie v šíření jejich nenávistných bludů, když v České republice stále existuje strana reprezentující bratrskou ideologii, neméně extrémně (internacionálně)socialistickou a totalitní, ideologii komunistickou: KSČ(M). Je na místě se zamýšlet, zda nás naše nemohoucnost nemůže dovést k podobným katastrofám, k jakým došlo v Německu v roce 1933, nebo v naší zemi v roce 1948.


Martin Rejman
kancléř

Jan Kubalčík
místopředseda