TISKOVÁ ZPRÁVA


V Praze dne 29. listopadu 2007


Konzervativní strana považuje spolu s řadou dalších svobodomilovných občanů, jejich sdružení, organizací a institucí připravovanou „antidiskriminační“ právní normu za nejen zbytečnou, ale i škodlivou.
Přijetí takového zákona jistě není zbytečné pro ty, kteří nutnost jeho přijetí obhajují potřebou vyhovět příslušným požadavkům Evropské unie. Pokud je to však jediný důvod, a my tvrtíme, že ano, pak takové zdůvodnění „potřebnosti“ nemůže obstát. Jsme přesvědčeni, že nové zákony se mají přijímat jen tehdy, vyžaduje-li to stav společenosti. Jsme dále přesvědčeni, že požadavek Evropské unie v této věci nekoresponduje se skutečnou potřebou těch, kterých se dotkne. Naopak, jedná se o konstruktivistické sociální inženýrství evropských levicových elit, které stále více násilně prosazují své představy o nutnosti politické korektnosti vyplývající z agend nejrůznějších aktivistických „lidskoprávních“ hnutí.
Pokud se naši zákonodárci domnívají, že není důležitějších věcí, než právě tato, nechť případně přijmou normu, která bude příslušným způsobem regulovat státní instituce. I tak by jistě bylo o čem diskutovat, ale všude jinde jde o jasné pošlapávání svobody.
Konzervativní strana se tak připojuje k výzvám adresovaným českým zákonodárcům: odmítněte „antidiskriminační“ zákon. Následky jistě nebudou horší, než jeho přijetí.


Za Konzervativní stranu

Jan Fořt
předseda