TISKOVÁ ZPRÁVA


V Praze dne 10. prosince 2007


Konzervativní strana se znepokojením zaznamenala neúspěch snah o vzájemně přijatelné řešení srbsko-kosovského problému. Víme však, že očekávat úspěch, zejména pro postoj a jednání Ruska v balkánské otázce, bylo nerealistické.
Chápeme, že propast mezi oběma národy je dnes hluboká a zacelování jizev bude bolestné a dlouhé. Pokojné řešení nebude možné bez tlaku mezinárodního společenství a bez dlouhodobé vojenské přítomnosti NATO.
Apelujeme na vládu České republiky, aby podpořila dlouhodobou přítomnost vojenských sil NATO v Kosovu jako garanta příštího pokojného řešení. Vážíme si přítomnosti našeho vojenského kontingentu v Kosovu a nepochybujeme, že mise naší jednotky bude v Kosovu úspěštně pokračovat.
Zároveň žádáme vládu o zveřejnění svého stanoviska ke kosovskému problému.Za Konzervativní stranu

Martin Rejman
kancléř

Jan Kubalčík
místopředseda