TISKOVÁ ZPRÁVA


V Praze dne 28. února 2008

Konzervativní strana si váží a vysoce oceňuje dnešní udělení Premiérské medaile bratřím Ctiradu a Josefovi Mašínům z rukou předsedy vlády pana Mirka Topolánka. Je důležité, že, byť tak pozdě, ale přece, je alespoň takto vyzdvižen čin aktivního boje proti zrůdnému komunistickému režimu, a to právě dnes, několik dní po drzé komunistické provokaci před pražským Rudolfinem u příležitosti neblahého výročí „Vítězného února“.
Konzervativní strana zároveň doufá, že pan předseda vlády stejným způsobem ocení i pana Milana Paumera, člena skupiny bratří Mašínů, který se po pádu totality vrátil do České republiky a je často za svoje hrdinství na místo úcty vystaven anonymnímu vyhrožování. Stejně tak by si toto ocenění zasloužili in memoriam spolubojovníci bratří Mašínů a Milana Paumera, Zbyněk Janata a Václav Švéda.
Konzervativní strana konečně doufá, že členové protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů budou vyznamenáni i prezidentem republiky státním vyznamenáním.


Za Konzervativní stranu


Martin Rejman
kancléř


Jan Kubalčík
místopředseda