TISKOVÁ ZPRÁVA


V Brně dne 5. dubna 2008

Vyzýváme členy Olympijské výpravy, aby při letních olympijských hrách v Čínské lidové republice vyjádřili svůj nesouhlas s represivní politikou čínského vedení.
Vyzýváme politické představitele ČR, aby svou neúčasti na olympiádě vyjádřili nesouhlas s konáním Olympijských her v tomto nedemokratickém státě.


Sněm Konzervativní strany