TISKOVÁ ZPRÁVA


V Praze a v Brně, dne 12. srpna 2008

Ruská agrese proti Gruzii znovu potvrzuje, že Ruská Federace představuje nebezpečí nejen pro všechny bývalé republiky SSSR, ale i pro bývalé sovětské satelity a pro celý západní svět, tedy i pro nás.

Konzervativní strana oceňuje rozhodně zamítavý postoj české vlády k ruské agresi a vyzývá ji, aby v rámci EU důrazně žádala adekvátní reakce a to i za cenu komplikací s dodávkami strategických surovin z Ruska do Západní Evropy.

Slova ruského prezidenta Medveděva, že: „agresor byl dostatečně potrestán…“, jsou nejen arogantním a pohrdavým vyjádřením imperialistické mocnosti, ale ukazují i lživost ruské politiky, která jen dokazuje pokračování politiky SSSR.

Dnešní Rusko svými činy prokazuje, že nepatří mezi demokratické země, že je to země nebezpečná, řízená lidmi, kteří se neštítí dát rozkazy k agresi proti suverénní zemi a zabíjení civilistů. Ustupovat tomuto režimu znamená postupně se mu vydat na pospas. Doufáme, že toto si ve dnech, kdy si budeme připomínat 40. výročí sovětské agrese z 21. srpna 1968 uvědomí i široká veřejnost a podpoří instalaci radarové stanice armády USA na našem území.

V tomto smyslu vyzýváme poslance a senátory všech demokratických stran, aby podpořili ratifikaci smlouvy o umístění této radarové stanice na území České republiky. Konečně vyzýváme prezidenta České republiky, pana Václava Klause, aby se připojil ke Společné deklaraci prezidentů Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska k situaci v Gruzii z 9. 8. 2008.MUDr. Miroslav Beňo
místopředseda

Martin Rejman
kancléř