TISKOVÁ ZPRÁVA

Uctění památky obětí islámského terorismu

motto: Radarem na obranu západní civilizace
V Praze dne 8. září 2008

Před sedmi lety svět šokoval teroristický útok na New York a Washington, při kterém zahynuly tři tisíce lidí. Konzervativní strana a občanské sdružení Mladá pravice si chtějí památku obětí tohoto i dalších teroristických útoků připomenout čtvrtým ročníkem tradičního pietního shromáždění, které se uskuteční 11. září 2008 v 17:00 na Jungmannově náměstí v Praze 1.

Mottem letošního setkání je Radarem na obranu západní civilizace. Organizátoři tak chtějí dát najevo, že přítomnost americké radarové základny vítají jako stabilizační prvek české zahraniční politiky i jako účinnou obranu proti těm, kteří svou ideologií islamismu ohrožují západní prostor.

"Důrazně však odmítáme politický obchod radar za Lisabonskou smlouvu, jehož existenci někteří politici připouštějí a jiní dokonce vítají. Obě smlouvy nelze v žádném případě spojovat, ta druhá (Lisabonská) navíc odporuje té první (americké), protože omezuje svobodné utváření zahraniční politiky toho kterého státu,“ říká kancléř Konzervativní strany Martin Rejman.

„Americký radar také v žádném případě nezaručuje bezpečnost země vůči teroristickým útokům, podobný naivismus odmítáme. Je třeba varovat před bezpečnostními, zdravotními a ekonomickými riziky zvýšené imigrace, kterou například současná vláda schválením tzv. zelených karet podporuje. Idea multikulturalismu, nekontrolovaný příliv cizinců ze zemí s odlišnými kulturními a náboženskými kořeny a nechráněné hranice v rámci Schengenského prostoru jsou pro zemi větším nebezpečím, než fiktivní raketové střely z Íránu,“ míní místopředseda Mladé pravice Vladislav Nejedlý.

Na setkání vystoupí hudební skupina Létající rabín (zahraje instrumentální skladby tradiční židovské hudby klezmer), s krátkým slovem vystoupí Jeho Excelence, velvyslanec USA pan Richard Graber, poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček, politolog a ředitel Občanského institutu Roman Joch a publicista Alexandr Tomský.

Mediálním partnerem akce je inzertní časopis Annonce, internetový server Neviditelný pes a www.eurabia.cz. Akci podpořilo více než třicet různých spolků, sdružení a organizací podobného smýšlení:

AGORA, studentské noviny; Česká společnost přátel Izraele; Fórum angažovaných křesťanů; Fragmenty, kulturně-hospodářská revue; Full Gospel Business Men's Fellowship International, Praha;
Christian Solidarity International - CSI ČR; Christ.art.mission o.s.; ICEJ ČR; Iniciativa PRO; JORDAN-CZ-EU o.s.; Klub Peace for Israel; Kulturní komise ČR; Konzervativní klub; Globalpress magazín;

Magen o.s.; Maskil, měsíčník kongregace Bejt Simcha; Misijní odbor Kostnické jednoty; Politologický klub Mladých konzervativců; Mladá občanská platforma; Mladí křesťanští demokraté Praha; nekorektne.blogspot.com; Občanský institut; Operace Ester; Sdružení židovských odbojářů a vojáků; Společnost přátel USA - Česko Americký klub; vpravo.blog.cz;
www.aynrand.cz <http://www.aynrand.cz>; www.eportal.cz <http://www.eportal.cz>; www.eretz.cz <http://www.eretz.cz>; www.euportal.cz <http://www.euportal.cz>; www.nebezpeci.cz <http://www.nebezpeci.cz>; www.pravdaoislamu.cz <http://www.pravdaoislamu.cz>; www.prayer.cz <http://www.prayer.cz>


Vladislav Nejedlý v.r.
místopředseda o.s. Mladá pravice

Martin Rejman v.r.
kancléř Konzervativní strany


Kontakt pro novináře:


Konzervativní strana
http://www.konzervativnistrana.cz/
Martin Rejman +420 603 288 715,
martinrejman@seznam.cz

Mladá pravice
http://www.pravice.org
Vladislav Nejedlý +420 731 178 458,
vladislav.nejedly@centrum.czInformace o pořadatelích:


Konzervativní strana
je pravicová politická strana hlásící se k odkazu západní křesťanské civilizace a k jejím universálně platným pravdám. Za svoji morální povinnost považuje boj proti totalitarismům 20. století, odmítá socialismus s jeho rovnostářstvím i vypjatý individualismus liberálů. Respektuje přirozené tradiční vazby člověka a existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

Mladá pravice
je společnost mladých lidí, které spojuje liberálně-konzervativní pohled na svět a úcta k hodnotám, jako je národní suverenita, svoboda jednotlivce nebo nedotknutelnost soukromého majetku. Nejsme politickou stranou, ale pouze občanským sdružením, vytyčujícím si za cíl především osvětu a tříbení politických názorů mezi mladými lidmi.