TISKOVÁ ZPRÁVA


Na řádném zasedání Rady Jihomoravského kraje (JMK), které proběhlo dne 24. 7. t.r., byla odvolána ředitelka Domova pro seniory v Kyjově, ředitelka Domova pro seniory v Sokolnicích u Brna a ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice u Brna. Dne 23. 7. t.r., tedy den před jednáním Rady JMK, se konala schůzka ředitelek shora uvedených zařízení s MUDr. Josefem Drbalem (v té době pověřený vedením sociálního odboru), který je informoval, že budou na zítřejším jednání Rady JMK odvolány ze svých pracovních míst. Jako důvod odvolání MUDr. Drbal uvedl dosažení důchodového věku ředitelek.
V žádném z uvedených zařízení nebylo před odvoláním ředitelek shledáno žádné závažné pochybení, nebyla realizována žádná mimořádná kontrola. Ve všech uvedených zařízeních proběhl hospodářský audit za rok 2007 bez připomínek. Ve Výpise usnesení z uvedeného zasedání Rady není uveden důvod odvolání. Jediný důvod, který byl ředitelkám sdělen a zazněl také na zářijové poradě ředitelů zařízení poskytujících sociální služby, které zřizuje JMK, bylo odvolání z důvodů dosažení důchodového věku. Popsané jednání a postup lze označit za věkovou diskriminaci a to na základě platného znění §4 Zákona o zaměstnanosti č. 435 / 2004 Sb.. Konzervativní strana - součást Konzervativní koalice - zaslala v této věci otevřený dopis hejtmanovi JMK ing. Stanislavu Juránkovi (viz příloha).
Ačkoli se Konzervativní koalice shoduje v odmítnutí tzv. antidiskriminačního zákona, jsme přesvědčeni, že podobné odvolávání je legitimní v případě výměny „lepšího za horšího“ ředitele, nikoli „mladšího za staršího“. Tato odvolání budí o to větší rozpaky, že k nim bylo přistoupeno tak těsně před konáním krajských voleb. Příslušná výběrová řízení proběhla 17. 9. t.r.. Pokud je nám známo, zvítězil v případě Domova pro seniory v Kyjově ve výběrovém řízení ing. Jan Letocha, kvalifikací stavební inženýr, současný radní JMK za KDU-ČSL.
Dnes, 7.10.2008, proběhla tisková konference Konzervativní koalice. Jedním z bodů na jejím programu byl i výše popsaný případ. Z mnoha pozvaných novinářů se nedostavil žádný. Konzervativní koalice proto v příštích dnech uspořádá tiskovou konferenci opakovaně. O termínu a místě budeme včas informovat.


V Brně, dne 7. října 2008Kontakt:

RNDr. Svatopluk Kalužík, e-mail: msbrno@konzervativnistrana.cz <mailto:msbrno@konzervativnistrana.cz>, tel.: 602 501 853


Za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu:

Vojtěch Fila
kandidát č. 1 v Jihomoravském kraji, místopředsedaZa Konzervativní stranu:

RNDr. Svatopluk Kalužík
kandidát č. 2 v Jihomoravském kraji, předseda MS Konzervativní strany Brno

MUDr. Miroslav Beňo
kandidát č. 5 v Jihomoravském kraji, místopředseda


Za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska):

MVDr. Jiří Čížek
kandidát č. 3 v Jihomoravském kraji

Jiří Pospíšil
kandidát č. 9 v Jihomoravském kraji, moravský zemský hejtman


Za Právo a Spravedlnost:

Ing. Pavel Dudek
kandidát č. 4 v Jihomoravském kraji

František Červenka
místopředseda


Příloha: Otevřený dopis hejtmanovi JMK ing. Stanislavu Juránkovi