TISKOVÁ ZPRÁVA

Na řádném zasedání Rady Jihomoravského kraje (JMK), které proběhlo dne 24. 7. t.r., byla odvolána ředitelka Domova pro seniory v Kyjově, ředitelka Domova pro seniory v Sokolnicích u Brna a ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice u Brna. Tato skutečnost byla popsána, včetně dalších souvislostí, v otevřeném dopise zaslaném panu hejtmanovi JMK ing. Stanislavu Juránkovi 6. 10. t.r. (viz příloha 1) a v tiskové zprávě Konzervativní koalice ze dne 7. 10. t.r. (viz příloha 2).
Na otázky položené ve zmíněném dopise jsme obdrželi od pana hejtmana JMK ing. Stanislava Juránka velmi obecnou odpověď, jejímž hlavním sdělení je, že Rada JMK má na odvolání „bez udání důvodu“ právo. V článku Lidových novin „Radní za odvolání sklidili kritiku“, ze dne 8. 10. t.r. je uvedeno: „
Radní Marie Cacková, která zodpovídá za sociální oblast, uvedla, že rada v červenci při odvolání brala kromě věku v úvahu i další aspekty.“. Na přímou otázku na důvody diskutovaného odvolání, která byla vznesena na předvolebním setkání pořádaném Radou pro seniory ČR (pobočka Brno) dne 9. 10. t.r., paní radní JUDr. Marie Cacková (KDU-ČSL) odpověděla, že Rada má právo provést odvolání bez udání důvodu a nic dalšího nemůže sdělit, neboť by se dotkla ochrany osobních údajů.
Právo Rady JMK odvolat „bez udání důvodu“ jistě nezpochybňujeme, avšak považujeme jeho užití za mimořádný prostředek. „Bez udání důvodu“ by neměl běžně postupovat někdo, kdo je ze své funkce odpovědný veřejnosti. Paní dr. Cacková však v odpovědi Lidovým novinám potvrdila, že věk ředitelek byl kritériem pro jejich odvolání. Jaké „další aspekty“ Rada brala v úvahu dr. Cacková neuvedla. To je však jediná podstatná záležitost v celé věci. Odvolávání se na „ochranu osobních údajů“ je přitom zcela nepřípadné a to vzhledem k tomu, že žádný jiný důvod, kromě zmiňovaného důchodového věku, nebyl sdělen ani samotným odvolaným ředitelkám.
Jsme tedy i nadále toho názoru, že kritizované jednání a postup lze označit za věkovou diskriminaci a to na základě platného znění §4 Zákona o zaměstnanosti č. 435 / 2004 Sb..

RNDr. Svatopluk Kalužík k tomu dodává: „Buď tedy žádné jiné důvody, než věk, pro odvolání neexistují a v takovém případě se jedná o věkovou diskriminaci, nebo jiné důvody existují a v tom případě by nemělo být nic snažšího, než je zveřejnit a tím zamezit všem spekulacím. Transparentnost by měla být pro veškeré kroky veřejné správy samozřejmostí.


V Brně, dne 14. října 2008Kontakt:

RNDr. Svatopluk Kalužík, e-mail: msbrno@konzervativnistrana.cz <mailto:msbrno@konzervativnistrana.cz>, tel.: 602 501 853


Za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu:

Vojtěch Fila
kandidát č. 1 v Jihomoravském kraji, místopředsedaZa Konzervativní stranu:

RNDr. Svatopluk Kalužík
kandidát č. 2 v Jihomoravském kraji, předseda MS Konzervativní strany Brno

MUDr. Miroslav Beňo
kandidát č. 5 v Jihomoravském kraji, místopředsedaZa Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska):

MVDr. Jiří Čížek
kandidát č. 3 v Jihomoravském kraji

Jiří Pospíšil
kandidát č. 9 v Jihomoravském kraji, moravský zemský hejtmanZa Právo a Spravedlnost:

Ing. Pavel Dudek
kandidát č. 4 v Jihomoravském kraji

František Červenka
místopředsedaPřílohy:

1. Otevřený dopis hejtmanovi JMK ing. Stanislavu Juránkovi

2. Tisková zpráva Konzervativní koalice ze dne 7. října 2008