TISKOVÁ ZPRÁVA


V Orlové, dne 23. října 2008

Konzervativní strana se zúčastnila uplynulých voleb do zastupitelstev krajů jako součást Konzervativní koalice, která kandidovala v pěti krajích: Jihomoravském, Pardubickém, Středočeském, Ústeckém a v kraji Vysočina.

Konzervativní strana děkuje všem svým kandidátům nominovaným na kandidátky Konzervativní koalice. Dále Konzervativní strana děkuje všem voličům, kteří Konzervativní koalici dali svůj hlas, stejně jako i těm, kteří volili naše členy na jiných kandidátkách v krajích, kde Konzervativní koalice nekandidovala (Koruna Česká v kraji Olomouckém a Plzeňském, Unie pro sport a zdraví v kraji Libereckém).

Konzervativní strana děkuje všem, kteří Konzervativní koalici jakýmkoli způsobem podpořili, zejména potom těm, kteří svoji podporu vyjádřili veřejně.

Konzervativní strana také děkuje svým koaličním partnerům, našim přátelům ze stran Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Právo a Spravedlnost a Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, a to za korektní, efektivní a příjemnou spolupráci. Vyjadřujeme přitom přesvědčení, že společné vystoupení stran Konzervativní koalice bylo začátkem jejich následné užší spolupráce.RNDr. Otto Jarolímek, CSc.
člen Předsednictva

Martin Rejman
kancléř