TISKOVÁ ZPRÁVA


#13#10
V Praze dne 12.března 2009
Dnes je tomu deset let, kdy byla Česká republika přijata do svazku zemí NATO. Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům NATO nám nabídla možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod ochranou této organizace.

Je potěšitelné, že naši vojáci, vyslaní do Afganistanu chránit místní obyvatelstvo před terorizmem a pomoci mu budovat válkami zničené domovy a infrastrukturu,se na společné obraně podílejí a těší se uznání našich spojenců. Těmto vojákům patří náš dík.

Je dobře, že ve světě, kde stále nebyl poražen islámský terorizmus, ale kde nám je vyhrožováno i mocností, jejíž předchůdkyně nás před 41 roky okupovala, se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem ochránit své členy.

Konzervativní strana apeluje na vládu České republiky, aby u příležitosti oslav 10. výročí našeho vstupu do NATO připomněla všem vládám zemí, sdružených v NATO, nutnost utužení transatlantických svazků, tedy pomoci evropských států Spojeným státům v Afganistanu a Iráku a pomoci Spojených států amerických v obraně Evropy, včetně vybudování protiraketových základen v Polsku a ČR.

Domníváme se konečně, že u příležitosti tohoto významného výročí je namístě připomenout zemi, která je součástí západní, tedy židovsko - křesťanské civilizace, ale nepožívá výhod členství NATO. Touto zemí je Izrael. Konzervativní strana připomíná svůj návrh z roku 2002, a to pozvat Stát Izrael do NATO (viz příloha) a znovu jej tímto předkládá.Miroslav Beňo
místopředseda

Martin Rejman
kancléř