TISKOVÁ ZPRÁVA


#13#10
V Praze dne 26. března 2009Konzervativní strana s plnou vážností konstatuje, že vyslovení nedůvěry vládě během současné hospodářské recese je důkazem malosti, krátkozrakosti, hlouposti a strachu ze svého předsedy všech poslanců ČSSD, zlé vůle poslanců KSČM a zrady vládní koalice u poslankyň Jakubkové, Zubové a poslanců Schwippela a Tlustého. Tito čtyři poslanci, hlasující proti své vládě, jsou přímo odpovědní za politické a ekonomické problémy i za ztrátu zahraniční prestiže, které nastávající situace nepochybně přinese.

Konzervativní strana samozřejmě vnímá řadu chybných kroků vlády, neprosazení nutných reforem v oblasti daní, důchodového pojištění, zdravotnictví, pokračující korupce atd. Teď je však třeba zastavit levici, která by nadlouho svou populistickou, rozhazovačnou politikou zadlužila tuto zemi i pro příští generace, oslabila naši ekonomiku, zbavila občany řady svobod, jichž si posledních dvacet let konečně užívají a znovu by ohrozila bezpečnostní zájmy České republiky.

Konzervativní strana se předčasných voleb zúčastní se svým programem nulových daní pro skupiny obyvatel s nízkými příjmy, nízké rovné daně pro všechny ostatní, zabránění dvojitého zdanění zrušením dědické, darovací a podobných daní, podpory drobných podnikatelů a soukromých zemědělců, vytváření solidní střední třídy ze širokých vrstev společnosti, důsledné ochrany památek a přírodního bohatství. Budeme prosazovat kvalitní základní a středoškolské vzdělání, vedoucí mladou generaci k morálce, etice, a toleranci k druhým, poctivosti a hodnotám, které se v naší společnosti vytrácejí ke škodě nás všech. V zahraniční politice bude Konzervativní strana prosazovat silnou, konkurenceschopnou a sebevědomou Evropskou unii suverénních států, úzce spolupracujících se Spojenými státy na obraně západní civilizace.

Vyzýváme Vás, občany České republiky, abyste nezapomněli na čtyřicet let života v komunistické totalitě, abyste nepodlehli líbivým a lživým tvrzením špiček levice a šli k předčasným volbám se zdravým rozumem. Věříme, že podpoříte demokracii a svobodu v naší zemi a děkujeme Vám za to.Miroslav Beňo
místopředseda

Martin Rejman
kancléř