TISKOVÁ ZPRÁVA


#13#10
V Praze dne 30. dubna 20098. května 2009 se v Praze uskuteční summit „Jižní koridor - nová hedvábná stezka“ a to za účasti představitelů zemí ležících na trase plánovaného plynovodu Nabucco, států Kaspického regionu, které patří mezi největší vývozce zemního plynu a ropy, tedy Azerbajdžánu, Kazachstánu a Turkmenistánu i zemí tranzitních jako je Gruzie a Turecko. Alternativou je Kremlem propagovaný plynovod South Stream. Plynovod South Stream má přivést do Evropy opět ruský plyn, ale jinou cestou než přes Ukrajinu.


Konzervativní strana je přesvědčena, že pád vlády a následný spěch prezidenta ČR Václava Klause s ukončením činnosti vlády premiéra Topolánka poškodil zájmy naší země. Prezident bude mít za dané situace podstatně větší možnost, buď sám, nebo prostřednictvím „úřednické vlády“ (připomeňme, že k návržení Jana Fischera na předsedu vlády se dnes nikdo nehlásí...) výše uvedené důležité jednání ovlivnit, než by tomu bylo za stavu panujícího před vyslovením nedůvěry vládě premiéra Topolánka. Václav Klaus je přitom dlouhodobě znám svými prokremelskými postoji.

Každý z obou projektů vyžaduje investice v řádu stovek miliard Kč. Projekty si přitom vzájemně konkurují a je málo pravděpodobné, že by mohly být oba realizovány. Je ovšem zřejmé, co je v zájmu České republiky: realizovat plynovod Nabucco a tím diverzifikovat naše potenciální energetické zdroje. Naopak v zájmu Kremlu je zabránit takové divezifikaci a udržet si vůči nám i ostatním evropským zemím postavení co nejvíce blízké monopolnímu a posílit tak energetickou a tím i politickou závislost na Ruské federaci.

Konzervativní strana proto vyzývá poslance a senátory Parlamentu České republiky a širokou veřejnost, aby toto klíčové jednání bedlivě sledovali a apelovali na zástupce České republiky na tomto jednání, aby v zájmu energetické bezpečnosti České republiky a našich evropských spojenců podpořili diverzifikaci a nižší závislost ČR na Ruské federaci, tedy aby co nejrozhodněji prosazovali realizaci plynovodu Nabucco. Konzervativní strana tak tímto činí.


Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz <http://www.konzervativnistrana.cz>


Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman.