TISKOVÁ ZPRÁVAV Praze, 1. června 2009

Konzervativní strana odmítá další federalizaci Evropské unie a omezování pravomocí členských států EU a vyzývá své příznivce, aby k této skutečnosti přihlédli při svém hlasování ve volbách do Evropského parlamentu.Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz <http://www.konzervativnistrana.cz>


Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (e-mail:
kancler@konzervativnistrana.cz <mailto:kancler@konzervativnistrana.cz>, mobil: 603 288 715).