TISKOVÁ ZPRÁVA - SJEDNOCENÍ PRAVICE


Reakce na výzvu ODS

ke společnému postupu pravicových stran v předčasných volbách do PS PČRV Praze, 19. června 2009Vítáme
každou iniciativu, která pomůže zabránit novému Únoru.

Vítáme
každou iniciativu, která posílením pravice zabrání prosadit populistické návrhy socialistů a komunistů, založené na nesmyslném zadlužování budoucích generací.

Vítáme
každou iniciativu, která vede k nutnosti fiskální zdrženlivosti a skromnosti, neboť kdo nás přesvědčuje, že je něco zadarmo, podléhá velké iluzi, nebo dokonce lže.

Souhlasíme
s názorem, že každá z politických stran (včetně malých) je přesvědčena, že ona je ta jediná, která má ten správný recept, jedinou pravdu a zdá se, že žádná strana nechce ze své pravdy ustoupit - tudíž že nemá sílu politicky ustoupit ve prospěch většiny.

Souhlasíme
s tím, že kdyby se pravicové strany daly dohromady, zredukovaly své programy do jakéhosi desatera slušných, pravdivých a srozumitelných bodů, pak by nejen nepromarnily voličské hlasy, které „napůl“ při volbách věnují levici, ale také by dokázaly sestavit nelevicovou vládu.

Souhlasíme
s tím, že by to pomohlo České republice a hlavně jejím občanům.

Aby však naděje mohla vůbec vysvitnout, tak nejprve ti, kteří volají po pravicové jednotě, musí říkat úplnou pravdu
.

Většina stran by jednoznačně musela přiznat svůj podíl na nevyrovnání se s minulostí, musela by se distancovat od těch politiků, kteří nám vnucovali investiční bankovnictví a různé finanční nástroje bez zajištění bankovním dohledem, levné půjčky nebankovních institucí, tzv. bezplatné zdravotnictví a vysoké školství, velkorysou sociální politiku nejen pro osudem postižené spoluobčany, ale i pro ty, kdo pracovat nechtějí, kteří odmítnutím právního rámce umožnili tunelování podniků, zneužívání investičních pobídek, kteří se chovali velmi nehospodárně k veřejným rozpočtům, a tak podobně.

ODS jako největší nesocialistická strana sehrála největší úlohu, ale také nesla největší zodpovědnost v transformaci české společnosti po roce 1989. Buďme rádi, že ODS existuje. Ale jednoznačně musíme vyloučit, že by šlo o stranu prosazující moderní konzervatismus. Jde jednoznačně o pravicovou liberální stranu, neboť konzervativní myšlenky prosazuje pouze tehdy, pokud to straně, jejím funkcionářům a jejímu aparátu vyhovuje. Co by České republice a jejím občanům pomohlo na pravé straně politického spektra? ODS by se měla veřejně přihlásit k typické liberální pravicové tradici i s liberálním programem. Měla by konečně zapomenout na nesmyslné ambice o ovládnutí celého pravicového spektra. Měla by se také rozejít se všemi, kteří se opět tlačí k opozičně-smluvnímu jednání hledáním nesmyslných třetích cest. Takové jednání sice usnadňuje vládnutí, ale demoralizuje občany a chce jen jedno jediné: vládnout bez opozice. My si samozřejmě netroufáme ODS radit, ale poslední politický vývoj jasně ukazuje, že uvedené by prospělo nejen celé pravici, ale i ODS samotné.

Když chce někdo sjednocovat, měl by být vlídný a velkorysý a ne velkopanský - měl by jít příkladem. Novými tématy případně spolupracující pravice nemohou být jen témata ekonomická, ale především témata morální. Nejen témata o svobodě, ale i o odpovědnosti; čili témata bez většinové občanské podpory. To ve výzvě ODS téměř postrádáme
.

Konzervativní strana
je přesvědčena, že jednou z podstatných podmínek, která dává moderní demokracii legitimitu a trvalost, je vyhlídka na ekonomiku, kde se bude dařit slušně všem - nikoliv však všem stejně, ani všem najednou.

Konzervativní strana
je přesvědčena, že jako reakce na dnes populární a populistickou kontrakulturu, na doktrinářský sekularismus a kroky vlád, které zvyšují daně a z veřejného vzdělávání odstraňují každou stopu morálky, musí být návrat k vládě zákona, slušnosti, morálky, úcty k lidskému společenství, majetku a zájmům.

Konzervativní strana
již mnoho let hájí konzervativní zásady a principy moderní pravicové politiky a vzhledem k vývoji současné české politické situace se chce aktivněji politiky zúčastnit.

Proto vítáme iniciativu ODS k sjednocení pravice. Ale očekáváme skutečné činy, založené na pravdě, pokoře, vzájemné úctě a respektu. V takovém případě se rádi připojíme.Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz <http://www.konzervativnistrana.cz>


Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (
kancler@konzervativnistrana.cz <mailto:kancler@konzervativnistrana.cz>, 603 288 715).