TISKOVÁ ZPRÁVA - PŘÍPRAVA ZNÁRODNĚNÍ


V Praze, 20. července 2009

Prosazovat vymahatelnost práva bez ohledu na sociálně-společenské postavení jednotlivců, kteří se práva domáhají, s cílem vytvořit společenské povědomí, že nepoctivost a nezákonnost se nevyplácí a po zločinu následuje rychlý a spravedlivý trest; Ctít absolutní nedotknutelnost soukromého vlastnictví kromě vlastnictví získaného nezákonnou cestou.“ (program Konzervativní strany)

Konzervativní strana nechce žádným způsobem hájit zloděje či podvodníky, ať už se jim dnes říká „tuneláři“ nebo jinak - tedy ty, kteří nabyli majetek nezákonnou cestou a to platí stejnou měrou o těch, kteří majetek ukradli před rokem 1989, jako v posledních dvaceti letech.

Konzervativní strana vidí jako vhodný nástroj ke stíhání zlodějů spravedlivé a účinné zákony (trestní právo) s jasně definovanou sankcí a s justicí, která ji rychle a spravedlivě uplatní. To je však oblast, kde dnes Česká republika fatálně selhává a vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejdůležitějších legitimních funkcí státu, jsou tím podkopávány základy našeho polistopadového vývoje.

Konzervativní strana je zděšena návrhem ČSSD na „využití“ daňového systému k postihování těch, kteří nabyli majetek nezákonnou cestou. Takové „řešení“ v první řadě podněcuje obecnou nenávist méně majetných k těm majetnějším, staví jedny občany proti jiným, zavádí presumpci viny (my si myslíme, že jsi kradl, ty dokaž, že to tak není...) a vytváří významný prostor pro budoucí zneužití takového nástroje proti těm, kteří svůj majetek nabyli poctivou prací, ale nejsou dostatečně konformní s politikou aktuálně mocných. Tento postup nelze označit jinak, než jako přípravu jednoho z nástrojů pro budoucí znárodňování.

Konzervativní strana předpokládá, že nelevicově smýšlející část veřejnosti i politické reprezentace nemůže s takovým postupem souhlasit a zde proto není našich připomínek zapotřebí. Vyzýváme tedy zejména poctivé levicově orientované občany i politiky, aby se čestně vyrovnali s tak nebezpečným plánem a v zárodku se mu hlasitě vzepřeli.

Konzervativní strana konečně konstatuje, že po „závazku ČSSD, že když se stane vládní stranou, tak neumožní stavbu americké vojenské základny v České republice“ (LN, 3. června 2009) a po ostudném výsledku nedávného setkání pana Paroubka s ruským premiérem Putinem je uvedená příprava znárodňování jen dalším důkazem toho, že ČSSD nerespektuje naši sounáležitost se Západem a hodlá udělat vše pro to, aby polistopadové směřování naší země zvrátila. Tím se již v našich očích nijak neliší od KSČM a vyzýváme každého poctivého sociálního demokrata, aby ČSSD, dokud bude setrvávat v tomto anti-státotvorném, pro Čestou republiku nebezpečném stavu, v žádném případě nevolil.


Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz <http://www.konzervativnistrana.cz>


Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman (
kancler@konzervativnistrana.cz <mailto:kancler@konzervativnistrana.cz>, 603 288 715).