V Praze dne 29. června 2006

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

 

V tomto týdnu si demokratická veřejnost připomněla 56. výročí popravy české vlastenky Milady Horákové. Na několika místech České republiky byly odhaleny památníky, připomínající oběti komunistické zvůle. Ne každý to však uvítal: viděli jsme, jak někteří komunisté s obdivem vzpomínají na své vrstevníky, kteří vraždili na hranicích ty, kteří chtěli prchnout před nesvobodou. Vedlo nás to k zamyšlení, co byl, je a nepochybně by i v budoucnosti byl komunismus. Komunisté nikdy nepřestanou oslavovat svou zločinnou minulost, nikdy se za ni upřímně neomluví; naopak, kdyby dostali příležitost, budou v ní pokračovat. Zamysleme se proto nad tím, s kým se chce spojovat a o koho se chce opírat ČSSD.

Konzervativní strana se proto obrací na členy sociální demokracie – nedovolte Jiřímu Paroubkovi, aby Vaší stranu ušpinil spoluprací s komunisty.

Obracíme se i na poslance zvolené za ČSSD: v zájmu zachování demokracie nehlasujte, jak Vám přikazují Vaši straničtí předáci, ale řiďte se svým svědomím. Vaši voliči Vás nevolili proto, aby se, byť plíživě, vracel komunismus do naší země.

 

 

Martin Rejman

kancléř

 

Jan Kubalčík

místopředseda