TISKOVÁ ZPRÁVA


V Praze, dne 7. května 2007


Konzervativní strana s uspokojením přijala zbavení všech obvinění bývalého kpt. BIS pana Vladimíra Hučína. Je to jasný důkaz toho, že všechna obvinění byla falešná, sloužící pouze k tomu, aby kpt. Hučín nemohl pokračovat v odhalování prorůstání bývalých příslušníků StB a dalších nomenklaturních kádrů komunistického režimu do státní správy, justice a policie našeho státu.
Žádáme proto vládu České republiky, ředitele BIS a parlamentní Komisi pro kontrolu BIS, aby:

1. byla p. Hučínovi navrácena jeho hodnost a aby mu byl umožněn návrat do BIS;

2. byl kpt. Hučín finančně odškodněn za léta strávená ve vězení a léta vlekoucích se soudů;

3. byli potrestáni ti, kteří se na diskreditaci a kriminalizaci kpt. Hučína podíleli;

4. bylo kpt. Hučínovi umožněno vypovídat na půdě Parlamentu České republiky o trestné činnosti některých příslušníků BIS a Policie ČR, kteří mu znemožnili jeho vážná obvinění dokázat.Martin Rejman
kancléř

Jan Kubalčík
místopředseda