TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

V Praze dne 27. července 2006

 

 

 

Konzervativní strana plně podporuje zřízení protiraketové základny armády Spojených států na území naší republiky.

 

Vyzýváme všechny odpovědné činitele, aby nepodlehli populismu a přes současný nesouhlas většiny české veřejnosti prosadili zřízení této základny, pokud nás o to vláda USA požádá.

Vyzýváme ministry obrany a zahraničních věcí, aby zbytku svého funkčního období využili k vysvětlení odborných i zahraničně politických aspektů základny svým méně informovaným kolegům ve vládě.

 

Vyzýváme vládu České republiky, aby jasně vysvětlila veřejnosti důležitost této základny pro obranu západní civilizace a pro posílení euroatlantické sounáležitosti, která je pro západní civilizaci životně důležitá. Základna nejenže zvýší naši bezpečnost, ale zvýší i naši důvěryhodnost a mezinárodní prestiž.

 

Snaha některých politiků zbavit se odpovědnosti a zalíbit se většinovému mínění přesunutím rozhodování na občany formou referenda je nezodpovědná. Je právě rolí politické reprezentace nebýt ve vleku veřejného mínění, ale sledovat skutečný státní zájem a vhodnou komunikací s veřejností vysvětlit zásadní důvody pro zřízení protiraketové základny na území České republiky.

 

 

 

Jan Kubalčík

místopředseda

 

Martin Rejman

kancléř