TISKOVÁ ZPRÁVAV Praze dne 12. března 2007Při příležitosti osmého výročí přijetí České republiky do svazku zemí NATO vyjadřuje Konzervativní strana opětovně podporu umístění americké radarové stanice jako součásti protiraketového systému na našem území.
Činíme tak s vědomím, že tím Česká republika přispěje ke společné obraně západních demokracií před možným útokem, ať už by přišel odkudkoli.
Konzervativní strana zároveň vyjadřuje znepokojení a rozhořčení nad populistickým odmítáním americké radarové stanice ze strany čelných představitelů ČSSD, kteří se tak dostávají na roveň představitelům KSČM, od nichž se takový postoj dá očekávat. Je nasnadě, kdo to vítá: vlády protidemokratických režimů a evropská levice, která si trestuhodně zahrává s bezpečností evropských zemí.
Jan Kubalčík
místopředseda

Martin Rejman
kancléř