Otevřený dopis vrcholným politikům České republiky

V Praze, 9. dubna 2009

Paní a pánové politici!

Vládní krize je důsledkem toho, že vy, kteří jste vládli, jste nedodržovali programy, se kterými jste před lety převzali vládní moc, a vy, kteří jste měli ideově oponovat v opozici, jste zase chtěli co nejrychleji převzít tuto moc, a to za každou cenu, bez ohledu na zájem občanů České republiky.

Tato krize měla být řešena důsledně podle ústavních pravidel a principů. A to se neděje. Je zcela lhostejné, zda větší vinu mají pánové Klaus, Paroubek, Topolánek, Čunek, Bursík, či jiný politik. My tvrdíme, že za to mohou všichni jmenovaní a také všichni stávající poslanci a senátoři. Ani jeden poslanec, ani jeden senátor, bez ohledu na to, z jaké je politické strany, nebyl volen svými voliči proto, aby ukončil svůj mandát dříve, než to předepisuje Ústava. Naopak, každý, ať president, poslanec nebo senátor složil slib, že bude Ústavu dodržovat.

Tvrdíme, že vyvolání předčasných voleb a následné politické řešení je špatné z hlediska úcty k právu, je příkladem jeho pozitivistického pojetí a hlavně je přímým návodem pro občany České republiky, jak právo obcházet. Poté, co bylo stejně špatně postupováno v roce 1998, následovalo 8 let nezodpovědného zadlužování celé země (včera byla vydána zpráva, že státní dluh překročil 1 bilion Kč, tedy že každý občan
dluží 95 500 Kč)...

Máme občanskou povinnost vyžadovat na politické elitě alespoň elementární dodržování zákonů. Pane presidente, paní poslankyně a páni poslanci, paní senátorky a páni senátoři, přečtěte si laskavě Článek 68 Ústavy:

(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.
(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.
(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.
(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.


A Ústavu dodržujte.


Konzervativní strana

www.konzervativnistrana.cz <http://www.konzervativnistrana.cz>


Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Martin Rejman.