Vážený pan
MUDr. Přemysl Sobotka
Předseda Senátu Parlamentu ČR
Valdštejnské nám. 4
110 00 Praha 1


Praha, 17.dubna 2009.

Vážený pane předsedo,

děkuji za Váš dopis z 6. dubna 2009 čj. 2483/2009 ve věci ocenění skupiny bratří Mašínů. Lituji, že se nenašel mezi senátory a ani mezi poslanci jediný pravicový politik, skutečný státník s rozhledem, který by si uvědomil závažnost návrhu pro výchovu charakteru národa a pro jeho budoucnost. Bohužel naši představitelé opět prokázali, že mezi nimi skuteční státníci s velkým rozhledem nejsou. Zato mne potěšilo Vaše hodnocení, že vidím věci černobíle a tedy, že přesně rozlišuji dobro a zlo, a že nevidím růžově až oranžovo-rudě jako řada našich poslanců a představitelů. O výsledku mého návrhu jsem si dovolil informovat účastníky mezinárodní konference Odboj-odpor proti komunistickému režimu, konanou ve dnech 15.-16. dubna 2009 v Praze.
Vážený pane předsedo, prosím tlumočte našim pp. senátorům a poslancům PČR, že se již nemusejí obávat se přihlásit k činnosti skupiny bratří Mašínů a dalších podobných skupin, neboť 2.dubna 2009 Evropský parlament (poměrem hlasů 553:44:33) přijal usnesení, že každý kdo se i se zbraní v ruce postavil nacismu a komunismu je hoden úcty a Evropskou unií je oceňován jako hrdina.
S pozdravemDoc. Ing. Jiří Nedoma, CSc.
Frýdlantská 1313/17
182 00 Praha 8

Vážený pan
MUDr. Přemysl Sobotka
Předseda Senátu Parlamentu ČR
Valdštejnské nám. 4
110 00 Praha 1