Už to máme za sebou!

Dlouho vyhlížená a tolik očekávaná akce se konečně uskutečnila. V památnou sobotu 23.června 2001 se do Prahy sjeli zástupci dvou konzervativně orientovaných stran - Strany konzervativní smlouvy a Konzervativní strany - aby na slavnostním konventu stvrdili smlouvu o sloučení obou stran a vytvořili tak jeden subjekt - větší a akceschopnější a především, v což upřímně doufám, užitečnější pro Českou republiku, její občany a dosavadní nevábnou politickou scénu.

Začnu z druhé strany, od konce. Musel jsem se pousmát, když jsem zhruba ve třech celostátních denících následující pondělí zachytil četkařskou zprávu o sloučení - samozřejmě s některými "drobnými” chybami, a to i pod fotografií. Považuji za důležité, že se tato zpráva do novin vůbec dostala, určitě si ji přečetli i ti "správní” lidé.

Samotný Slučovací konvent začínal v opatrné atmosféře - nemožno se divit, vždyť kdo by měl více trvat na "tradicích”, "předsudcích” a "zděděných řádech”, kdo by se měl přít o "literu” a "ducha" vehementněji než právě konzervativci!? Zřejmá byla nicméně chuť ke spojení, a to v srdcích i myslích delegátů obou dnes již bývalých politických stran. Po prvních organizačních zmatcích - vždyť kdo z nás kdy organizoval nějaký sjezd, a ještě k tomu slučovací - povstal z chaosu řád a společná práce se rozběhla naplno.

Po formalitách a úvodu bylo tedy konstatováno, že dnešním dnem vstupuje v platnost "Smlouva o sloučení SKS a KONS” a že tedy jsme na správném místě ve správnou chvíli. Poté se konvent věnoval základním dokumentům strany, stanovám, jednacím řádům a tezím politického programu. Ustavující a dle stanov nezměnitelnou listinou byla potvrzena KONZERVATIVNÍ SMLOUVA (viz příloha uvnitř dnešního listí).

Konvent poté pokračoval volbami předsednictva, které probíhaly nad očekávání plynule. Prvním mužem, předsedou Konzervativní strany se stal pan Dr. Fořt, druhým mužem, kancléřem, pan Martin Rejman. Zdá se, že do čela Konzervativní strany se dostali lidé, kteří chtějí být na konzervativním poli aktivní a věnovat správné věci kus svého osobního života. Držíme jim palce.

Další velmi vítanou příležitostí ke sblížení konzervativců se stala nedaleká vinárna o chutná krmě, která sice celodenní program konventu protáhla, ale poskytla čas pro utříbení myšlenek i pro zasmání.

Jsem přesvědčen, že tím, kdo onu červnovou sobotu jasně zvítězil, byl konzervatismus v této zemi, lépe řečeno snaha o rehabilitaci konzervatismu v takové podobě, jak jej známe z politicky vyspělejšího světa. Stojí před námi řada otázek: Jak popularizovat dál konzervativní principy v této zemi. Co dělat, aby se atraktivní a zároveň dostatečně konzervativní formace stala relevantní politickou silou v naší zemi.

Povzbuzením může pro nás být i zdravice zástupce Agrární strany na konventu, byť jsme si vědomi, že úděl malých pravicových stran v situaci, kdy karty rozdávají (a občas v rukávu skrývají) ty velké, není radostný. Vidíme nicméně na naší politické scéně řadu stran, hnutí a spolků, s kterými nás spojuje úcta k tradičním hodnotám naší civilizace a které považujeme za spojence v boji za správnou věc - byť ne ve všech jednotlivostech jsme zajedno.

Konzervativní strana hodlá přispět k integraci pravicových a konzervativních sil v naší zemi, a to právě na základě programových diskusí. Máme naději, že sloučení SKS a KONS je příslibem tohoto pohybu.

A jako bývalým členům SKS nám dovolte závěrečnou (a tedy patřičně patetickou) poznámku: Život Strany konzervativní smlouvy nebyl dlouhý, ani zvlášť úspěšný, nakonec, můžete říci, pozbyla vše - i své jméno. Avšak stanou-li se její myšlenky, její KONZERVATIVNÍ SMLOUVA, oním semínkem, které, padne-li do úrodné půdy, přinese stonásobný užitek, pak SKS tady nebyla nadarmo.

... A tak tedy: máme to před sebou !!!

Petr Kudela

David Floryk

Konzervativní strana, Ostrava

(psáno pro KONZERVATIOVNÍ LISTÍ)

 

 

Nové číslo "KONZERVATIVNÍHO LISTÍ” právě vychází! Napište si o ně!