Reakce Předsednictva Strany konzervativní smlouvy na článek místopředsedy Pravého bloku MUDr. Jana Votočka, uveřejněný v č. 33 Zpravodaje Pravého bloku ze září 2000 pod názvem "Poslední zprávy" (dále jen Článek) a návrh východiska

 

Neradi bychom se věnovali rozmíškám s Pravým blokem. Jsme přesvědčeni, že v zájmu Pravého bloku také není utápět se v žabomyších přestřelkách se Stranou konzervativní smlouvy (SKS). Pokud ani tyto dva politické subjekty nedokáží nalézt společnou řeč, bude to mnohým k smíchu, objektivně by se však jednalo spíše o velmi smutnou skutečnost.

Přes výše vyřčené bychom rádi uvedli na pravou míru některé nepřesnosti v Článku, které jsou patrně důsledkem určitých "informačních šumů".

  1. Výklad pojmu "společná kandidátka" je jednostranný. Kdyby ve SmlouvěČlánku zmíněné mělo jít o kandidátní listinu koaliční, byl by jistě použit termín "koaliční", který je dostatečně znám, vymezen a pro tuto formu spolupráce vyhrazen. Společná kandidátka je taková, na které se participující subjekty shodnou a vezmou ji tedy za svou. Takovou společnou kandidátku umožňoval i model navrhovaný SKS (viz opět Článek, kde je model zhruba popsán). Koaliční spolupráce byla ze strany SKS odmítána zejména z technických (zejména časových) a taktických důvodů - zprofanování tohoto pojmu Čtyřkoalicí, přesvědčení, že koalice je voliči vnímána jako účelový politický slepenec.
  2. Článku dr. Votoček uvádí: "Záhy však vznikly neskutečné problémy s SKS, která nastolila nepřekonatelné programové rozpory (třeba ve vztahu k referendu), pro které odmítla společnou kandidátku." Jak tyto "nepřekonatelné programové rozpory" skutečně vypadaly nechť posoudí každý sám - viz text Předsednictva SKS z 2.8.2000 "Náměty pro diskusi o programových cílech Pravého bloku", který předseda Pravého bloku pan Petr Cibulka přislíbil zveřejnit v Necenzurovaných novinách (nestalo se tak, proto tento materiál přikládáme a doufáme, že jej spolu s tímto textem Zpravodaj Pravého bloku uveřejní).
  3. Článku vyplývá, že k jediné kolizi v podaných kandidátních listinách mezi SKS a Pravým blokem společně s Klubem angažovaných nestraníků dochází v Brněnském kraji. Předsednictvo SKS proto navrhuje Předsednictvu Pravého bloku a Předsednictvu Klubu angažovaných nestraníků, aby třináctičlennou kandidátní listinu v Brněnském kraji stáhla a vyjádřila oficiální podporu kandidatuře SKS. SKS má v Brněnském kraji kandidátní listinu naplněnu a proto má i relativně větší naději na úspěch. Na 2. a 3. místě kandidátní listiny SKS jsou členové Pravého bloku (takto byla kandidátní listina - jako společná - dlouhodobě připravována již od začátku roku 2000). V ostatních nekolizních případech následně SKS samozřejmě vyjádří oficiální podporu všem krajským i senátním kandidaturám Pravého bloku a Klubu angažovaných nestraníků, přičemž totéž by očekávala od druhé strany ve vztahu ke kraji Olomouckému a k senátní kandidatuře RNDr. Čestmíra Hofhanzla v senátním obvodě Brno - město (č. 59).

 

 

V Praze 3.10.2000

Za Předsednictvo SKS Zuzana Bönischová

Předsedkyně SKS

 

Počet příloh: 1