Zpráva o konání semináře „Svobodná společnost v 21. století“
v Brně 29. února - 2. března 2008


Ve dnech 29. února - 2. března 2008 se v Brně uskutečnil seminář „Svobodná společnost v 21. století“. O organizační stránku akce se postaralo Městské sdružení Konzervativní strany Brno, program semináře včetně řečníků zajišťoval pražský Občanský institut.
Semináře Občanského institutu bývají nevšední příležitostí k seznámení se se základními idejemi svobodné společnosti. Nejinak tomu bylo i v Brně: během tří dnů, nabitých přednáškami a debatami, nám kolegové z OI, Roman Joch, Vojtěch Belling a přizvaní přednášející Vít Hloušek a Jiří Georgiev oprášili staré a ukázali nové pohledy konzervativního myšlení na soudobé otázky. Řeč byla o vymezení politických doktrín, o svobodě, hlavních zahraničně-politických výzvách, politické korektnosti, evropské integraci...
Máme naději, že celý program, ač intelektuálně náročný, přinesl účastníkům, kterých se na přednáškách vystřídalo přes 20, žádoucí inspiraci pro jejich občanské a lidské počínání.
Děkujeme a těšíme se na příští setkání!

V Brně 3. března 2008

Jan Kubalčík
spoluorganizátor semináře a místopředseda Konzervativní strany
www.konzervativnistrana.cz