Ad „A opět ten nešťastný způsob léta“

Z článku D. Zimové si dovolím vypíchnout pouze jedinou pasáž, byť by jich snad za komentář stálo více – možná i celkové postavení některých skutečností, které by si možná zasloužily podrobnější vysvětlení (alespoň pro mě) – jako např. z mého pohledu velmi podstatné „Zkreslené výroky prezidenta o amerických základnách v České republice…“.
Jedná se mi o pasáž „…když Mirek Topolánek podepsal ušlechtile se tvářící a přitom hluboce pokryteckou, prvoplánově protiklausovskou petici „S komunisty se nemluví“.“. Tuto petici jsem také podepsal. Je snad možné spekulovat o tom, zda pokrytecký není podpis Mirka Topolánka, přičemž míru pokrytectví by bylo lze odhadovat na základě statistiky společného hlasování ODS a KSČ(M) v Parlamentu a počtu koalic ODS s KSČ(M) na nižších úrovních. Popř. by bylo možné hovořit o pokrytectví těch, kteří tuto výzvu podepsali a přitom se sami s komunisty baví, nebo přímo byli členy KSČ. Ale na výzvě samotné nic pokryteckého neshledávám.
Označení výzvy jako „prvoplánově protiklausovské“ pak zjevně vychází z předpokladu, že kdyby byl presidentem zvolen někdo jiný a dopustil se stejného kroku (pozvání představitelů KSČ(M) za jednací stůl), žádná taková petice by nevznikla. Ale pro takový předpoklad nenacházím žádnou oporu. Samozřejmě nemohu v této věci hovořit za nikoho jiného než za sebe – a já bych text petice v takovém případě podepsal i kdyby na Pražském hradě seděl V. Havel, Karel IV nebo R. Reagan. Ze strany pisatelky se jedná o prostou falešnou kauzalitu a nejsem si zcela jist, zda se takovou „obranou“ předem částečně nediskredituje i to dobré, co V. Klaus v roli presidenta ČR může vykonat. Minimálně se takovou předpojatou palogikou (která je v textu podsouvána autorům petice) přispívá k dalšímu čeření hladiny v naší sklenici vody – jsou-li jedni přesvědčeni, že co od Klause jest od ďábla jest a druzí, že jakákoli kritika Klause je předem účelová, přispívá to k desintegraci společnosti a to zrovna v souvislosti s hlavou státu, která by měla spíše spojovat. A to považuji za daleko horší než nějaké „příkopy mezi Hradem a podhradím“.
Ostatně soudím, že KSČ(M) musí být zakázána…

12. srpna 2003

Jan Kubalčík
člen předsednictva Konzervativní strany