Konzervativní strana

Římská 26, 120 00 Praha 2

Kontaktujte nás na: info@konzervativnistrana.cz, tel.: 222 524 344, mobil: 603 288 715
Bankovní spojení: 1970096319 / 0800

Předsednictvo strany:

predseda@konzervativnistrana.cz (dr. Fořt)
kancler@konzervativnistrana.cz (M. Rejman)
mistopredseda1@konzervativnistrana.cz (M. Kulhavý)
mistopredseda2@konzervativnistrana.cz (dr. Kubalčík)
soud@konzervativnistrana.cz (dr. Hofhanzl, dr. Kalivoda, mgr. Hauser)

Odborné komise:
zemedelstvi@konzervativnistrana.cz (ing. Morávek)
ekonomika@konzervativnistrana.cz (M. Rejman)
pravo@konzervativnistrana.cz
zahranici@konzervativnistrana.cz
zdravotnictvi@konzervativnistrana.cz (dr. Fořt, dr. Beňo)


Regionální kontakty:

MS Konzervativní strany Praha 1
Římká 26
120 00 Praha 2
tel.: 222 524 344
e-mail: mspraha1@konzervativnistrana.cz

MS Konzervativní strany Praha 2
e-mail: mspraha2@konzervativnistrana.cz

MS Konzervativní strany Brno
Obilní trh 6
602 00 Brno
tel.: 602 501 853
e-mail: msbrno@konzervativnistrana.cz

MS Konzervativní strany Ostrava
Zengrova 25
703 00 Ostrava
tel.: 596 614 145, 608 874 968 e-mail: msostrava@konzervativnistrana.cz

MS Konzervativní strany Plzeň
e-mail: msplzen@konzervativnistrana.cz

MS Konzervativní strany Loket
msloket@konzervativnistrana.cz

MS Konzervativní strany Tábor
mstabor@konzervativnistrana.cz

MS Konzervativní strany Orlová
msorlova@konzervativnistrana.cz


Náměty a připomínky k obsahu a formě našich webových stránek rádi uvítáme na adrese webmaster@konzervativnistrana.cz