David Floryk

David Floryk

V letech 2001 - 2005 předseda Městského sdružení Konzervativní strany Ostrava, nyní nestraník

email: msostrava@konzervativnistrana.cz

Stručný životopis

 

Otevřený dopis

ministru Michaelu Kocábovi. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Dan Drápal, David Floryk, Jan Kubalčík, 20. března 2009)

Poznámky k novele trestního zákona

Euthanasie, biomedicína, prostituce, pornografie, sexuální orientace... (David Floryk, 1. července 2004)

Ministerstvo školství vyhání křesťanství ze škol

"vyučování v duchu křesťanství ve všech předmětech ... bylo by v rozporu se školským zákonem" (David Floryk, 14. června 2004)

Česko – sudetoněmecké vztahy a současná politika

„Je-li můj bližní silnější než já, bojím se ho. Je-li slabší, pohrdám jim. Jsme-li stejně silní, uchýlím se ke lsti. Proč bych ho měl poslouchat? Jaký mám důvod k tomu, abych ho miloval?“ (Dr. Jean de Rougemont (Paul Tournier: Silní a slabí)) Další příspěvek k diskusi o poválečném vývoji v Československu... Související texty: Jihlava - Iglau - česko- německé povídání; Nejde o politiku, jde o smíření; Benešovy dekrety opět na stole; K 64. výročí 15. března 1939; Benešovy dekrety - co s nimi dnes?; Sudeťáci? Banda revanšistická... (David Floryk, 17. dubna 2004)

Zadlužíme Ostravu ještě více?

Důsledky neodpovědné politiky jsou zhoubné nejen na úrovni státu, ale i měst a obcí. (David Floryk, 4. listopadu 2003)

Nejde o politiku, jde o smíření

Rozhovor s Pavlem Neústupným, Čechem žijícím v Německu. (David Floryk, 1. července 2003)

Jakou odluku?

Deset let po "sametové revoluci" zůstává jednou z nedořešených otázek tzv. odluka církví od státu... (David Floryk)

Kjótský protokol o změnách klimatu

aneb kdo chce Bushe bít, hůl si vždy najde (David Floryk)

K návrhu věcného záměru nového "školského zákona"

Stanovisko Společnosti přátel křesťanské školy v Ostravě (David Floryk)

"Nikdy nezapochybuješ o EU a nutnosti naší cesty do ní..."

Jedenácté přikázání? (David Floryk)

Kdy začnou už konečně vládnout?

Parlamentní strany (s výjimkou ODS) se za sebe patrně stydí. (David Floryk)

Benešovy dekrety - co s nimi dnes?

Téma stále aktuální ... (David Floryk)

Máme presidenta!

Bůh žehnej presidentovi! (David Floryk)

Co ODS opoziční smlouvou získala

Reakce na rozhovor s MUDr. M. Mackem uveřejněný v Lidových novinách 10.8.2000 (David Floryk)

Co s tím?

Krize sociálního státu, odcizení a občanská společnost (David Floryk)

Jen pár slov o důvěře a kompromisu

Ještě o Opoziční smlouvě... (David Floryk)

Jaká Evropa nám otevírá brány

Je vstup ČR do EU pod socialistickými a liberálními prapory z křesťanského úhlu pohledu obhajobyhodný? (David Floryk)

Evropská unie v roli misionáře?

Jak se tedy na lidský život dívá EU? (David Floryk)

Benešovy dekrety opět na stole

Reakce na text dr. Forta "K 64. výročí 15. března 1939".

Evropská unie v hávu mesiáše?

Buďme rádi, že nám nikdo nemůže vnutit euthanasii... (zatím...)

Víme, jaká Unie nám otvírá brány?

Co když je to tak, že instituce v západní Evropě fungují prostě proto, že tam fungovaly už dávno před EU? A dnes fungují spíše navzdory socialistickému experimentování EU, než díky němu? (David Floryk)

Národní stát vs. národní stát

Převzato z Konzervativního listí. (David Floryk)

Už to máme za sebou!

První ohlédnutí za sloučením Strany konzervativní smlouvy a Konzervativní strany... (David Floryk)

Co počít s ODS?

Krátké zamyšlení o stavu ODS a jeho příčinách. (David Floryk)

Pán prstenů nestraní ani panu Navrátilovi

Něco o etice pohádek... (David Floryk)

Je možná budoucnost ČR mimo EU?

Krátké zamyšlení nad možnými dopady našeho vstupu do EU... (David Floryk)

O vytrvalosti

Jsou věci, které má smysl dělat proto, že jsou dobré, bez ohledu na to, jakou mají naději na úspěch... (David Floryk)