RNDr. Čestmír Hofhanzl

RNDr. Čestmír Hofhanzl

místopředseda SKS (do 23.6.2001)
člen Smírčího soudu Konzervativní strany

Stručný životopis

 

Postkomunistická demokracie – virtuální pluralita

"Schopnost abstrakce, z příčin a souvislostí odvozovat následky, je vzácná rostlinka – v půdě zarostlé buření hlouposti a zločinu se jí nedaří. Člověk přijímá myšlenková schémata, která jej od raného dětství obklopují, zapisují se do jeho mysli a zvyků. Se skutečností a pravdou nemusí mít plody takového myšlení nic společného. Společnost vystavená po dlouhý čas prostředí bez pozitivních příkladů a vzorů tak může být snadno ovládnuta zločinným systémem, který s ní pak může libovolně manipulovat…" Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 22. června 2009)

Václav Klaus a pád Topolánkovy vlády

Analýza kroků prezidenta a jeho motivace, náznak syntézy. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, Josef Ježek, 6. května 2009)

Špinavá role "české" politiky v procesu integrace Evropy

"Člověk, jednotlivec i společnost – roste i vyspívá, má-li pozitivní příklady. Dítě vyrostlé a vychovávané ve vlčí smečce se stává vlkem. Společnost po více generací vystavená demoralizaci komunizmem, přestává být společenstvím správných odpovědných lidí. Takovou společnost lehce ovládne jakýkoli lotr a demagog, zneužije její vlastní hlouposti proti bytostným zájmům celého společenství." Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 15. dubna 2009)

Zakletí postkomunistického práva a soudnictví

Komunisté rádi používali pojem třídní právo. Smyslem kontinuity právního systému, vyhlášené sametovými právními revolucionáři, bylo přenesení principu třídního práva do postkomunistických poměrů. Vykládat právo podobně, jako platilo za komunizmu. V "nových" poměrech – podle potřeby a v zájmu mocnějšího. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 20. března 2009)

Tisková zpráva

k "Vítěznému únoru". (Konzervativní strana, 25. února 2009)

Odkaz "Vítězného února"

"Zhovadilost všeobecná povstane, byť by komunizmus i jen jedné generaci panovati měl." (František Palacký na Žofínském ostrově v roce 1866) Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 23. února 2009)

Postkomunistická „reforma“ lesního hospodářství – zločin století

"To je způsob exploatace lesa v Turecku a Střední Asii." (Odpověď ředitele prvorepublikových Státních lesů a statků ing. Jana Opletala ministru zemědělství Hodžovi na předložený návrh – dát lesy na Podkarpatské Rusi do nájmu na vytěžení akciové společnosti založené pražským velkořezníkem.) Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 11. února 2009)

České zemědělství – obraz poznamenání země komunismem

Na zemědělské půdě se nepodniká, násobně to platí pro les. Odpovědný zemědělec, lesník hospodaří. Přírodní procesy a podstata půdy určují dlouhodobou udržitelnost produkce zemědělské půdy. Hranice, které dává příroda, překračuje jen neodpovědný hlupák. Komunistický způsob výroby potravin i postkomunistické podnikání na půdě jsou jen jiné formální názvy drancování přírodní podstaty půdy. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 2. února 2009)

Ruský plyn – cesta bludištěm ke svéprávnosti, nebo zpět k otroctví

Potkan při cestě bludištěm, dostane-li při nesprávném odbočení elektrickou ránu, poučí se, chybu již neopakuje. Je český Homo sapiens schopen dosáhnout inteligence potkana? Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 19. ledna 2009)

Proč postkomunisté nezakáží komunistickou stranu

"Vypovím o tobě takovou pravdu, že bude horší než jakákoli lež." (Gribojedov: Hoře z rozumu) Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 6. ledna 2009)

Co potřebuje česká politika, nejen pravice

"Nežádám pomstu, žádám spravedlnost, tlustá čára za minulostí je urážkou citu pro spravedlnost všech, kdo si udrželi tvář a rovnou páteř. Dali jste do celé země signál, že zločinné jednání se vyplatí, kladete základy zločineckého státu. Majetku i politické moci se v naší zemi chopí lidé, kteří za komunizmu půl století na ní parazitovali. Budou se nadále chovat a jednat podle zvyků, kterým je vyučil celý jejich dosavadní život." (Čestmír Hofhanzl, 17. prosince 2008)

Augiášův chlév

Obecně k případu "Kundera". "Nevyčistili jsme Augiášův chlév, vpustili jsme do chléva řeku a nechali zavřená vrata. Naředili jsme sajrajt, hladina stoupá, již jsme v tom po ústa, utopíme se." (Úryvek z řeči, kterou jsem pronesl v debatě Poslanecké sněmovny k lustračnímu zákonu.) (Čestmír Hofhanzl, 25. listopadu 2008)

Dvakrát se nevstupuje do stejné řeky špinavýma nohama

Stará moudrost říká: náboženství, státy, lidské instituce se obnovují z původních idejí-kořenů. Platí to, jsou-li kořeny zdravé, odrážejí pravdy – pak lze na jejich podkladě vdechnout staré myšlence, instituci nový život. Reakce na text Miroslava Macka: "Co s ODS? Zpět ke kořenům", LN, 4. listopadu 2008. V této souvislosti nebude na škodu připomenout tento text. (Čestmír Hofhanzl, 14. listopadu 2008)

Nenávist bez budoucnosti

Průběžná reakce na text Čestmíra Hofhanzla Marné volání. (Vlastimil Podracký, 11. listopadu 2008)

Budoucnost bez nenávisti

Průběžná reakce na text Čestmíra Hofhanzla Marné volání a text Vlastimila Podrackého Nenávist bez budoucnosti. (Jan Kubalčík, 11. listopadu 2008)

Marné volání

Navazuje na text "Investigativní" žurnalistika v postkomunistickém vydání a reakci Vlastimila Podrackého Postkomunistické vydání v širším pohledu. (Čestmír Hofhanzl, 6. listopadu 2008)

Postkomunistické vydání v širším pohledu

Reakce na text Čestmíra Hofhanzla "Investigativní" žurnalistika v postkomunistickém vydání (Vlastimil Podracký, 5. listopadu 2008)

České postkomunistické panoptikum

Morálka, abstraktní myšlení, schopnost jednat v etických pojmech, jsou plodem kultury. Člověk a jeho společnost bez pozitivních podnětů a příkladů upadá, pomalu se stáváme stádem sobě navzájem nebezpečných bestií. (Čestmír Hofhanzl, 2. listopadu 2008)

Dopis

ministru zemědělství Petru Gandalovičovi. Navazuje na tento otevřený dopis Č. Hofhanzla. (Radoslav Štědroň, 22. října 2008)

Reakce

na otevřený dopis ministru zemědělství Petru Gandalovičovi k situaci kolem lesů a odpověď Č. Hofhanzla (Petr Gandalovič, Čestmír Hofhanzl, 9. října 2008)

"Investigativní" žurnalistika v postkomunistickém vydání

Kauza "Morava" (Čestmír Hofhanzl, 26. září 2008)

Otevřený dopis

ministru zemědělství Petru Gandalovičovi k situaci kolem lesů. (Čestmír Hofhanzl, 16. září 2008)

Tisková zpráva

Uzavření koaliční dohody pro volby do krajských zastupitelstev (Konzervativní koalice, 10. září 2008)

Tvůrčí role "svobodné" publicistiky v postkomunistické "demokracii"

Formální demokracie, politická pluralita i "svobodná" média ve společnosti, kde se nenastavily jasné normy, že zneužití a zločinné jednání se nekompromisně trestá – má horší důsledky než otevřená diktatura a otevřené zločinné jednání. Je přirozené a "normální", že ve zločineckém státě slouží média zločincům. (Čestmír Hofhanzl, 25. srpna 2008)

Kterak z Čunka dělati čuně až posléze všechny počuniti

Hlas volajícího na poušti dnes zní: "Přeskoč, přelez, nepodlez, některé věci se nedělají!". (Čestmír Hofhanzl, 5. srpna 2008)

Zloděj křičí "Chyťte zloděje!"

Od starého reakčního "modli se a pracuj" šla naše cesta přes prvorepublikové "pravda vítězí" ke „spojení proletářů všech zemí“. Dnes je zásadou českých 'státníků' "vrána vráně oči nevyklove". (Čestmír Hofhanzl, 9. července 2008)

Komunismus není mrtev

"Člověk se svou schopností myslet vymknul z řádu přírody. Nejlepší duchové v počátcích civilizačního vývoje dospěli zjevenou zkušeností k tomu, že v zájmu přežití své skupiny i druhu musí mít myšlení pevná pravidla a řád. Tak a i proto vzniklo náboženství a filosofie." (Čestmír Hofhanzl, 20. června 2008)

Virtuální tance církevních restitucí

Jak se v tradici evropských pohádek a pověstí síly zla děsily symbolu kříže, tak se dnes dědicové mocenského komunismu obávají materiální nezávislosti církve na jejich státu. (Čestmír Hofhanzl, 23. května 2008)

Poezie postkomunismu IV.

Sametová revoluce mi dala lidské právo dobrovolně, z vlastní svobodné vůle dřít jako magor. (Čestmír Hofhanzl, 19. května 2008)

Poezie postkomunismu III.

Sametová revoluce mi dala lidské právo dobrovolně, z vlastní svobodné vůle dřít jako magor. (Čestmír Hofhanzl, 16. května 2008)

Poezie postkomunismu II.

Sametová revoluce mi dala lidské právo dobrovolně, z vlastní svobodné vůle dřít jako magor. (Čestmír Hofhanzl, 15. května 2008)

Poezie postkomunismu I.

Sametová revoluce mi dala lidské právo dobrovolně, z vlastní svobodné vůle dřít jako magor. (Čestmír Hofhanzl, 14. května 2008)

Nechci mít společné dějiny s nepotrestanými zločinci

Reakce na text Anny Šabatové "Mašíni rozdělují. Dokážeme mít společné dějiny?", Lidové noviny, úterý 8. dubna 2008. (Čestmír Hofhanzl, 18. dubna 2008)

Tak máme prezidenta paní Nováková

...a jistotu kontinuity s dělnickými prezidenty druhé poloviny dvacátého století. (Čestmír Hofhanzl, 28. března 2008)

Viktor Dobal, RIP

7. února 2008 zemřel ing. Viktor Dobal, dobrý člověk, bývaný poslanec za ODA, zakládající člen ODA, zakládající člen Strany konservativní smlouvy,... (Čestmír Hofhanzl, 11. února 2008)

Prezidentská volba, únor 2008

Dohoda o pokračování Václava Klause ve funkci prezidenta byla již dávno uzavřena. (Čestmír Hofhanzl, 17. ledna 2008)

Moje cesta k sametu V

Stav české společnosti na konci osmdesátých let (konec) (Čestmír Hofhanzl, 14. ledna 2008)

Moje cesta k sametu IV

Odchod z Gottwaldova, osmdesátá léta (Čestmír Hofhanzl, 11. ledna 2008)

Moje cesta k sametu III

Zkušenosti ze zlínského Gottwaldova (Čestmír Hofhanzl, 10. ledna 2008)

Moje cesta k sametu II

Rok 1968 a doba normalizace (Čestmír Hofhanzl, 9. ledna 2008)

Moje cesta k sametu I

Poznávání světa (Čestmír Hofhanzl, 8. ledna 2008)

Lež je hybnou silou postkomunistické politiky

Ad U Dunaje stejně jako u Vltavy, Bohumil Doležal, Lidové noviny, 18.8.2007 (Čestmír Hofhanzl, 21. září 2007)

Technologie postkomunistické politiky – hloubka kořenů jejich pojetí světa

Společenství, v němž hrdost a osobní čest se stanou posměšně chápanými pojmy, se přizpůsobí všemu. Taková společnost nemá vlastní identitu, podrobí si ji každý bandita a nemravný systém. (Čestmír Hofhanzl, 3. srpna 2007)

Proč onuce nemlčí?

Ad Tomáš Hradílek: „Narcis Hučín zneužívá demokracii“ – Lidové noviny, 23. července 2007 (Čestmír Hofhanzl, 23. července 2007)

Étos a řád komunistické reformy a privatizace

Ad Tomáš Ježek: „Kam se poděl reformní étos“ – Lidové noviny, 7. června 2007 (Čestmír Hofhanzl, 2. července 2007)

Oznámení

o vysílání dílu TV pořadu "Politické spektrum" věnovaném Konzervativní straně. (Konzervativní strana, 19. června 2007)

Posametová demokracie – dokonalý komunismus nebo virtuální perpetum mobile?

Nejsme jako oni, lidská práva, kontinuita právního systému... (Čestmír Hofhanzl, 31. května 2007)

Postkomunistická „reforma“ lesního hospodářství a syndrom „Krále Lávry“

To, co bylo po roce 1990 nazváno reformou lesnictví, byla hanebnost profesní, morální, ekonomická a především politická. (Čestmír Hofhanzl, 8. května 2007)

Netrpíme ztrátou paměti? - Význam americké radarové základny na našem území

Předneseno 26. dubna 2007 v Brně na veřejném shromážděn „Radar? Jen malá splátka za svobodu!“ na podporu zřízení radarové stanice armády USA na území ČR. (Čestmír Hofhanzl, 26. dubna 2007)

Příčiny a důsledky naší společenské krize - III., demokratická perestrojka totalitního komunismu

Zde první část a zde druhá část. (Čestmír Hofhanzl, 17. dubna 2007)

Vrtění Čunkem, aneb Kdo je vrtěn?

Ad Proč se pánové diví? aneb Uvrtěný Čunek, Jan Kalvoda, Lidové noviny, 19.3.2007 (Čestmír Hofhanzl, 22. března 2007)

Technologie postkomunistické politiky zůstává stejná

Ad Dějiny se opakují, Radim Perlín, Neviditelný pes, 27.2.2007 (Čestmír Hofhanzl, 1. března 2007)

Jaksi mě děsí nevinnost Josefa T.

Ad Obrana Josefa T., Petr Zídek, Lidové noviny, 14.2.2007 (Čestmír Hofhanzl, 15. února 2007)

Příčiny a důsledky naší společenské krize - II., demokratická perestrojka totalitního komunismu

„Absurdní drama sametové revoluce muselo skončit jako tragická fraška.“ Zde první část. (Čestmír Hofhanzl, 8. února 2007)

Příčiny a důsledky naší společenské krize - I.

„Jeden myslel a vymyslel latrínu, druzí nemysleli a spadli do ní.“ (Čestmír Hofhanzl, 28. ledna 2007)

Tržní podnikání a nezávislá, svobodná publicistika v českém postkomunistickém lese

„Čtyřicet tisíc lesníků proti své vůli ničilo a rabovalo les, protože je k tomu komunisti nutili. Dnes, ve svobodném státě, budou lesníci s láskou a péčí les pěstovat a chránit.“ (Jan Mičánek, únor 1991) (Čestmír Hofhanzl, 8. ledna 2007)

Pane senátore

Odpověď na reakci Jaromíra Štětiny. (Čestmír Hofhanzl, 12. prosince 2006)

Vážený pane Hofhanzle

Reakce na "Česká republika nebude právním státem...". (Jaromír Štětina, 7. prosince 2006)

Česká republika nebude právním státem do té doby, dokud se nevymaníme z komunistické kultury

„Mysleli jsme si tenkrát, že se reformují, a oni to neudělali.“ Václav Havel 1. října 2006 - citovaný Jaromírem Štětinou v LN 29.11.1006 v úvodníku „Extrémistické strany se zbavíme jen pomocí práva.“ (Čestmír Hofhanzl, 5. prosince 2006)

Malicherné problémy naší blaženosti

Pražské jaro 68 bylo jen mocenským střetem dvou komunistických frakcí. Byl Listopad 89 obdobou téhož? (Čestmír Hofhanzl, 7. listopadu 2006)

Bída našeho času

“Žádné listiny práv, kontrolní komise, výběrová řízení nic nezajistí a neopraví, není-li individuální morálky.“ (Čestmír Hofhanzl, 23. srpna 2006)

Prokletí české povahy a šlendriánu

Najde se v současné „politické elitě“ jediný člověk, který veřejně řekne, co se skutečně hraje? Nebo všichni dodrží českou politickou tradici a jako naši političtí dědové v Únoru 1948 odjedou na prázdniny? (Čestmír Hofhanzl, 3. srpna 2006)

Volební rok 2006

Šestnáct let po formálním pádu komunismu, obraz deprimující nicoty. (Čestmír Hofhanzl, 7. května 2006)

Transformace zemědělství – reforma majetkových vztahů

Podrobný programový text Konzervativní strany (Sněm Konzervativní strany, 1. dubna 2006)

Nejvyšší kontrolní úřad má nového prezidenta

Jak se to má s Františkem Dohnalem, nedávno novým prezidentem NKÚ. (Česmír Hofhanzl, 1. ledna 2006)

Naše dnešní krize

Postřehy bývalého poslance Parlamentu. (Čestmír Hofhanzl, 7. listopadu 2005)

Vládní krize 2005 - černé divadlo české postkomunistické politiky

Podstata současné vládní krize. (Čestmír Hofhanzl, 10. dubna 2005)

Jsou někteří čeští intelektuálové hlupáci, nebo je skutečnost ještě horší?

Kritický ohlas na petici "Zrušme komunisty!" (Čestmír Hofhanzl, 11. února 2005)

Lež a tolerance ke zločinu - základní pilíře státu

O tom, jak "revolucionáři" reformovali totalitní komunistický systém a stát. (Čestmír Hofhanzl, 10. listopadu 2004)

Vladimír Hučín - nový fenomén české scény

"Jednoho člověka lze klamat po veškerý čas, všechny lidi po dlouhý čas, nelze však všechny lidi klamat po všechen čas." řekl Abraham Lincoln (Čestmír Hofhanzl, 17. října 2004)

Vládní krize 2004 - virtuální mocenská šaráda

„…zhovadilost všeobecná povstane, byť by komunismus i jen jedné generaci panovati měl…“ Fr. Palacký na Žofínském ostrově v roce 1861. (Čestmír Hofhanzl, 7. září 2004)

Vladimír Merta - esence zvráceného morálního nihilismu

Reakce na článek V. Merty "Ozbrojený odpor má svá nepsaná pravidla" (LN, 23.6.2004) odmítající možnost udělení státních vyznamenání bratrům Mašínům. (Čestmír Hofhanzl, 1. července 2004)

Jak "hospodařily" České lesy?

Postkomunistická, či postmoderní realita České demokratury. (Čestmír Hofhanzl, 4. června 2004)

Jak funguje dnešní česká politická scéna
Část 1., Část 2., Část 3., Část 4., Část 5., Část 6., Část 7.

Motto: „Bez poctivého vyrovnání se s minulostí je budoucnost jen pokračováním starých schémat“. (Čestmír Hofhanzl, 31. května 2004)

Lesní pych

Podrobný popis vykradení lesů s aktuálním dovětkem. (RNDr. Čestmír Hofhanzl, 17. listopadu 2003)

Václav Klaus a Orwellovo dědictví

Když zloděj křičí: "chyťte zloděje" a ještě je to povýšeno na normu... (Čestmír Hofhanzl, 18. srpna 2003)

Odpověď Vladimíru Justovi

Dr. Hofhanzl reaguje na dopis V. Justa. Původní text: Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku. (Čestmír Hofhanzl, 29. června 2003)

Dopis V. Justa dr. Hofhanzlovi.

V. Just reaguje na článek dr. Hofhanzla Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku. (Vladimír Just, 10. června 2003)

Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku.

Národní park překážka na cestě k dalšímu rozkrádání... (Čestmír Hofhanzl, 28. května 2003)

Velké listopadové spiknutí a pan Hofhanzl

Reakce Tomáše Haase na článek dr. Hofhanzla "Václav Klaus, hlavní pretendent role českého prezidenta". Se souhlasem převzato z Neviditelného psa. Autor dodává: "...aby byl článek pochopen, je potřeba číst i další článkym které jsem tomuto problému věnoval, jsou k nalezení hlavně ve Fragmentecha na Virtually...". (Tomáš Haas, 26. února 2003)

Václav Klaus, hlavní pretendent role českého prezidenta

Václav Klaus vším, co jako ministr financí a později český ministerský předseda činil, vytvářel a garantoval prostředí, kde neplatila pravidla fair-play a celý systém byl stavěn tak, aby nikdo nenesl konkrétní zodpovědnost. (Čestmír Hofhanzl, 16. února 2003)

Prezidentská volba 2003 – smutná parodie

Pohled očima dr. Hofhanzla. (Čestmír Hofhanzl, 22. ledna 2003)

Volby 2002 - čas sklizně

Analýza z pera dr. Hofhanzla (Čestmír Hofhanzl, 1. července 2002)

Milý příteli!

Reakce dr. Fořta na text dr. Hofhanzla "Proč nebudu volit" (Jan Fořt, 21. května 2002)

Proč nebudu volit

Liberalismus v "peleši lotrovské" nemůže vést k ničemu jinému než k vítězství lotrů. (Čestmír Hofhanzl, 24. dubna 2002)

Bída vzdělanců

Ke vzniku, vývoji a úloze českých politických stran v minulém desetiletí... (Čestmír Hofhanzl, 5. července 2001)

Česká kletba

Další z nadčasových analytických textů RNDr. Čestmíra Hofhanzla (Čestmír Hofhanzl, 7. května 2001)

Hrdinové naší doby

Kdo jsou a jak se vyrábí. (Čestmír Hofhanzl, 23. března 2001)

Existuje česká pravice?

(Čestmír Hofhanzl, 23. února 2001)

Česká společnost na prahu 21. století

Pohled na šedesát posledních let dvacátého století je neradostný, měl by na nás padat smutek a úzkost. Jako lidské společenství spojené tradicemi a společnými hodnotami se nemáme čím chlubit. (Čestmír Hofhanzl, 2. února 2001)

Prostředky určují cíle...

O ČT RNDr. Čestmír Hofhanzl (Čestmír Hofhanzl, 26. prosince 2000)

Kdo ohrožuje české lesy

Princip vývoje v posledních 10 letech na příkladu lesního majetku (Čestmír Hofhanzl, 24. prosince 2000)

Volby 2000 - postkomunismus se stabilisuje

Polovičatost a absence morálky otevírají přímou cestu do marasmu. (Čestmír Hofhanzl, 28. listopadu 2000)

Poslanecká imunita, aneb jak se dělá politika v Čechách

Jedna zapomenutá, ale velmi poučná kauza RNDr. Čestmíra Hofhanzla (Čestmír Hofhanzl, 23. října 2000)

Je globalisace cestou do ráje?

Pohled RNDr. Čestmíra Hofhanzla (Čestmír Hofhanzl, 30. září 2000)

Proč kandiduji?

(Čestmír Hofhanzl, 24. září 2000)

Operace Olovo

Pohled RNDr. Čestmíra Hofhanzla (Čestmír Hofhanzl, 2. září 2000)

Šumava - národní park nebo strategické území?

Komplexní pohled (Čestmír Hofhanzl, 1. srpna 2000)