Ing. Jaromír Morávek

Ing. Jaromír Morávek

do roku 2003 člen Předsednictva Konzervativní strany

email: zemedelstvi@konzervativnistrana.cz

Stručný životopis

 

Silniční leče - horší pytláctví

Proti opětovnému povolení vyšší rychlosti v obcích. (J. Morávek, 26. května 2004)

Chudý venkov, chudý stát

"Již i čínští komunisté přišli na to, že venkovský člověk se dokáže na venkově a na vlastní půdě uživit a tvořit pak zodpovědně krajinu..." (Jaromír Morávek, 10. března 2004)

Zemědělství je jen jedna z forem péče o půdu.

Co hodlá prosadit ministr zemědělství Palas. (Jaromír Morávek, 15. prosince 2003)

Zákony o půdě a transformaci flagrantně zneužity

Stokrát opakovaná pravda zůstává pravdou... (Jaromír Morávek)

Vlastníci půdy zasedali na Znojemsku

Na Znojemsku se 24.11.2001 konal již IV. sjezd Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR. (Jaromír Morávek)

Jak dál s majetkovými podíly?

Pokračující bezpráví... (Jaromír Morávek)

Vinice do EU nedozrají

Proč nedochází k registracím (Jaromír Morávek)

Vinice ve vzduchu (odděl a prodej)

Další variace na známé téma... (Jaromír Morávek)

Majetek se nemůže vypařit - rezignace není na místě

Ad HN z 2. 1. 2002, text "Družstevní podíly se vypařily" (Jaromír Morávek)

O družstvech jinak a velmi slušně

Zemědělská úvaha z pozice práva, voleb a EU (Jaromír Morávek)

I v zemědělství platí: zákony vykládá pouze nezávislý soud!

Reakce na text L. Alterové "Pozor na promlčení" uveřejněný v Zemědělci č. 5/2002 z 28.1.2002 na str. 2. (Jaromír Morávek)

Prodej půdy a vlastnictví oprávněných

Trh s půdou - nic se nemění... (Jaromír Morávek)

Půda a odpovědný hospodář II.

Pokračování - z pohledu současnosti (Jaromír Morávek)

Družstva dluží - soudy se zdrží

Motivy a případné dopady snah o novely transformačního zákona. (Jaromír Morávek)

Půda a odpovědný hospodář I.

Podrobná analýza... (Jaromír Morávek)

Černobyl, rakovina, BSE a Priony - poplašná zpráva?

Jak je to se "šílenými krávami". (Jaromír Morávek)

Transformace družstev přes vlastní likvidaci

Zemědělství bez vlastnických základů a odpovědnosti skončí v bankrotech (Jaromír Morávek)

Novely stejně nic neřeší

řešením je rozpustit družstva a společnosti (Jaromír Morávek)

Návrh novely transformačního zákona č. 42/92 Sb.

Jedna z částečných možností, jak stávající situaci alespoň poněkud zlepšit. (Jaromír Morávek)

Transformaci lze ukončit elegantněji po právu

Nelze připustit, aby majetek oprávněných osob zaplatili všichni daňoví poplatníci. (Jaromír Morávek)

Stručný program - senátní volby 2002

(Jaromír Morávek)

Novela zákona o myslivosti - diskuse

Primární je úcta k soukromému vlastictví (Jaromír Morávek)

Kdo rozhýbe trh s půdou?

Na obzoru další gigantický tunel... (Jaromír Morávek)

O platnosti transformačního zákona

V tomto státě se dluhy neplatí - s posvěcením parlamentu... (Jaromír Morávek)

Prezident na Hradě s vlastníky půdy a agrárníky

Krátká zpráva z jednání s panem prezidentem ČR V. Havlem o zemědělství... (Jaromír Morávek)

Malý honební zákon

Návrhy, teze... (Jaromír Morávek)

Nastal prý čas účtování

Jak to dělají kolektivisté... (Jaromír Morávek)

Rozhovor s místopředsedy Svazu vlastníků půdy

a soukromých rolníků ing. Jandou a ing. Morávkem (Jaromír Morávek)

Odpovědnost za vlastnictví je motivující

Komu dotace EU? (Jaromír Morávek)

Odpověď ing. Podrackému

Diskuse nad textem "Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne"pokračuje... (Jaromír Morávek)

Bude zpochybněno samo vlastnictví?

O dotace z EU jde až v první řadě... (Jaromír Morávek)

Ke článku Ing. Morávka "Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne"

Reakce ing. V. Podrackého, člena Ústřední rady KAN. (Vlastimil Podracký)

Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne

Na vstup ČR do EU doplatí postsocialistická družstva. A to je dobře. (Jaromír Morávek)

Otázky kladené Hnutím Duha

...a odpovědi ing. Jaromíra Morávka (Jaromír Morávek)

Prohlášení Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR

k připravované novele zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozměněném a schváleném výborem PS pro regionální rozvoj, státní správu a životní prostředí. (Jaromír Morávek)

Hašteření o cizí peníze

Komu zemědělské dotace z EU? (Jaromír Morávek)

Železný vyhrál, politika prohrála

Pokus o bezprostřední analýzu senátních voleb v obvodu č. 54 Znojmo a malá spekulace... (Jaromír Morávek)

Politické harašení starými zbraněmi

Malý povzdech na konci prázdnin... (Jaromír Morávek)

Analýza zákona č. 449 ze dne 27.11.2001 o myslivosti

"Rozebíraná právní norma např. zde. (Jaromír Morávek)

Exekuce - možný úder na dlužníky

Kde nic není, není z čeho brát (Jaromír Morávek)

Pozemky bez hranic, jsou jako bydlení bez adresy

Zvůle bez hranic. (Jaromír Morávek)

Palas - povodně jsou překážkou restitucím

Okrádání zemědělských restituentů je skutečně dobře organizováno - zvláště viz příloha za textem. (Jaromír Morávek)

O finančních těžkostech

Není družstvo jako družstvo... (Jaromír Morávek)

Jaké vlastně chceme naše zemědělství?

Polemika s článkem poslance L. Skopala v časopise Znojemskoz 26. 3. 2002 na str. 3. (Jaromír Morávek)

Tři pilíře zemědělství najednou dělá jen sedlák

Produkce (obživa), údržba krajiny, zachování venkova... (Jaromír Morávek)

Vyjádření kandidáta Konzervativní strany k senátním volbám na okrese Znojmo, obvod č. 54

Stručné zhodnocení senátních voleb ing. Morávkem. (Jaromír Morávek)

Nejsme v právním státě

Fakt, který je vidět všude - i v zemědělství... (Jaromír Morávek)

Podílnictví v listinné podobě

Analýza - "cenné papíry" v zemědělství... (Jaromír Morávek)

Socialisté a zemědělství za poslední vlády

Analýza čtyřletého působení socialistické vlády v zemědělství. (Jaromír Morávek)

Zemědělská kapitola největší překážkou vstupu do EU

Přijme Brusel podmínky českého agrárního socialismu? (Jaromír Morávek)

O vodě vyháněné a o krátkozrakosti

Zemědělská krajina udržovaná odpovědnými vlastníky dokáže následky povodnípodstatně snížit. (Jaromír Morávek)

Reakce

Ad Agrární obzory č. 11/2002 ze dne 12.června 2002, text "Agrární komora Břeclav jednala s poslanci - zemědělci vstoupí do EU za jasných podmínek". (Jaromír Morávek)

Jaké vlastně chceme naše zemědělství?

Pokračování - zde první část (Jaromír Morávek)

Zemědělství nejsou jen nájemci

Pošlapávaná úcta k soukromému vlastnictví - stále stejná píseň... (Jaromír Morávek)