Životopis Ing. Myslibora Chalupy, CSc.,

člena předsednictva a vedoucího sekretariátu Konzervativní strany

Ing. Myslibor Chalupa, CSc., se narodil 5. května 1934, v rodině důlního tesaře Stanislava Chalupy ze Sokolče u Poděbrad, ve Slatinských Dolech na bývalé Podkarpatské Rusi. Otec zde pracoval ve státních  solných dolech a po okupaci území maďarskými fašisty v roce l939 rodina emigrovala do Zlína. Zde absolvoval základní školu.

Vyučil se v oboru textilní chemik v Moravolenu n.p. Šumperk. Po absolvování chemické průmyslové školy textilní ve Dvoře Králové nad Labem získal v roce 1959 diplom inženýra chemie na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze a svému zlínskému kraji věnoval práci a výsledky své kandidátské disertační práce v oboru životního prostředí na řece Moravě, v  prostoru moravského úvalu.

Od roku 1964 byl vědeckým pracovníkem a bezpartijním ministerským úředníkem komunistických ústředních orgánů. Chránil zde zájmy široké občanské veřejnosti na úseku životního prostředí, vzniku a distribuce kvalitní pitné vody v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Posléze pracoval na obrozeném ministerstvu zemědělství ČR. Leccos se podařilo.

Pro své konzervativní smýšlení se stal po roce l989 zakládajícím členem Republikánské unie a posléze funkcionářem transformované Konzervativní strany. Zde se jako jeden z odpovědných členů předsednictva Konzervativní strany podílí na řízení práce strany, na práci v jejich organizacích a na vztazích strany k veřejnosti.

Krédo?

Moje je drahé - obecní je svaté.

Povinností občana je vládnout - ne hubovat - k tomu nám

Konzervativní strano dopomáhej!