Programové prohlášení Slučovacího sněmu Konzervativní strany a Strany konzervativní smlouvy

 

Konzervativní strana a Strana konzervativní smlouvy, vědomy si blízkosti svých postojů, programů a cílů, rozhodly se po zralém uvážení, že k posílení svých postojů, k naplnění svých programů a k dosažení svých cílů sloučí tyto strany - jako první krok k rehabilitaci konzervativní politiky a ke sloučení konzervativních sil - v jednu stranu, která ponese název Konzervativní strana.

Tvrdíme, že totalitarismy 20. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítáme socialismus ve všech podobách pro jeho iluzi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé stání moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

Česká republika má po více než deseti letech od sametové revoluce formální znaky i instituce demokratického státu. Demokratickým státem v pravém významu slova však není. Dnešní politické i hospodářské špičky českého státu, začasté vzešlé z bývalé komunistické nomenklatury a StB, nejsou demokraty, uznávajícími morální zásady, nepsaná pravidla fair play, ani psané právo. Považujeme za nemožné, aby této zemi nadále vládli, protože zneužili důvěry svých spoluobčanů z počátku 90. let a s mocí, kterou touto důvěrou získali, nyní zacházejí jako s nekonečnou a výlučnou vstupenkou do parlamentních a vládních pozic.

Elitou země nerozumíme uzavřené intelektuální kruhy, ale naše spoluobčany, bez rozdílu rasy, víry, pohlaví či vzdělání, vyznačující se poctivostí, pracovitostí a schopností oběti a služby, náležitě si cenící svobody. Na tyto spoluobčany se obracíme a vyzýváme je, aby nám aktivně pomohli krok za krokem upevňovat demokracii, svobodu, právo, morálku a prosperitu v naší zemi.

Považujeme pro začátek za nezbytné zejména:

podniknout všechny kroky k tomu, aby se ČR stala skutečně pevnou, odpovědnou a loajální součástí NATO

podpořit vstup ČR do EU

vést uvážlivou, podrobnou a otevřenou diskusi o všech aspektech vstupu ČR do EU

potrestat zločiny komunismu a hospodářské zločiny uplynulých deseti let

provést skutečnou reformu penzijního systému

snížit celkovou daňovou zátěž obyvatelstva.

 

 

Praha, 23. června 2001

 

MUDr. Jan Fořt

předseda

 

Martin Rejman

kancléř