KONZERVATIVNÍ STRANA


V Praze, 4. listopadu 2003


Vážení,

pravděpodobně jste zaznamenali, že v posledním zářijovém týdnu v Poslanecké sněmovně prosadila současná vládní koalice imitaci reformy. Kromě jiných důležitých věcí se tento záměr dotkne i našich peněženek. Sněmovna „pustila“ dále návrhy zákonů, kterými se zjednodušeně řečeno zvedají daně a hledá se zbraň proti osobám samostatně výdělečně činným – živnostníkům a drobným podnikatelům se stanovuje minimální odvody, které musí platit všichni včetně těch, kteří v daném roce nevykáží žádný zisk.

Předpokládáme, že stejně jako my nevěříte, že parlamentní „opozice“ podnikne jakákoliv vážně míněná protiopatření, resp. že by usilovala o změnu v případě svého vítězství ve volbách. Jsme přesvědčeni, že současné parlamentní strany – ať již samy sebe označují za pravicové či levicové – se mezi sebou liší pouze ve způsobu jednání, ale v principech, či spíše v bezprincipiálnosti, jsou si bližší, než se zdá.

Vláda zdaněním a tedy zdražením důležitých vstupů do ekonomiky podváže hospodářský rozvoj. O pohonných hmotách, jejichž zdražení se promítne do ceny prakticky každého zboží a většiny služeb, se není třeba rozepisovat. Varující je situace zejména u služeb telekomunikačních. V důsledku zvýšení jejich cen se nám bude svět, který se stále více opírá o efektivní přesun informací, nadále vzdalovat. Celkově pak shledáváme hlavní problém v reformě-nereformě. Kroky, které jsou vydávány za reformu daní a penzijního systému, v konečném důsledku skutečnou reformu oddálí, ne-li znemožní. To bude mít výrazně negativní důsledky pro celou společnost. Dovolujeme si Vám proto předložit soubor základních kroků, které Konzervativní strana nabízí jako východisko ze současné situace – návrh na plán konsolidace veřejných financí a návrh na reformu penzijního systému.

Jaké jsou naše priority, je z přiložených textů zřejmé. Proti neprůhlednému daňovému systému, který je pro svou progresivitu demotivující, stavíme koncepci rovné daně s vysokým nezdanitelným základem. Proti narůstající loupeživosti státu stavíme návrh na přijetí ústavního zákona, který by zvyšování daní napříště zásadně zkomplikoval. Jako reakci na přetrvávající neschopnost řešit otázku důchodového systému představujeme komplexní návrh na financování starobních penzí kombinující solidaritu s motivací.

Vážení, předpokládáme, že Vám současná situace není lhostejná. Jestliže se, alespoň v principech, ztotožníte s předloženými návrhy, navštivte, prosím, naši webovou stránku www.skos.cz a pokud Vás naše návrhy oslovily, kontaktujte nás na adrese skos@skos.cz a pošlete, prosím, tento e-mail s přílohami svým známým.


V úctě a s přátelským pozdravem

MUDr. Jan Fořt, předseda
Martin Rejman, kancléř
MUDr. Miroslav Beňo, místopředseda
Miroslav Kulhavý, místopředseda
RNDr. Svatopluk Kalužík, místopředseda
RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D., člen Předsednictva