KONZERVATIVNÍ STRANA

„Jestliže se na naši věc podíváme opravdu důkladně, zjistíme, že neexistuje nic takového jako ztracená věc, neboť neexistuje také nic takového jako věc vyhraná. Předem ztracené bitvy vedeme proto, že víme, že naše porážky a obavy mohou výt předehrou k vítězstvím vybojovaným našimi následovníky, i když víme, že to bude vítězství samo o sobě dočasné; zápas vedeme spíše proto, abychom udrželi něco při životě, než proto, že bychom očekávali, že naše věc nutně zvítězí.“

T. S. Eliot


V Praze, 17. dubna 2003
Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abych Vás jménem Předsednictva Konzervativní strany pozval na

SNĚM KONZERVATIVNÍ STRANY

který je svolán na sobotu 31. května 2003 v 10:30 hod. do budovy Úřadu městské části (radnice) Brno střed, zasedací místnost č. 13 Zastupitelstva městské části Brno Střed, Dominikánská 2, Brno (viz přiložené mapy a popis). Prezence bude probíhat od 10:00 hod.

Návrh programu:

1) Zahájení; návrh, diskuse a hlasování o Programu Sněmu
2) Volba moderátorů
3) Volba Volební a mandátové komise, volba Návrhové komise
4) Zpráva o činnosti za rok 2002
5) Zpráva o hospodaření za rok 2002
6) Diskuse k předneseným zprávám
7) Návrh, diskuse a hlasování o změnách ve Stanovách
8) Volba členů a kandidátů Předsednictva
9) Volba členů Kontrolní a revizní komise
10) Návrh, diskuse a hlasování o rozpočtu na r. 2003
11) Návrh, diskuse a hlasování o Usnesení Sněmu
12) Závěr

Pozváni jsou všichni členové Konzervativní strany. Hlasovat mohou ti členové, kteří mají zaplacené, nebo na Sněmu zaplatí členské příspěvky (výdělečně činní 500 Kč / rok, studenti a důchodci 100 Kč / rok).

Prosím ty, kteří se nemohou Sněmu účastnit a nemají členský příspěvek zaplacen, aby jej poukázali poštovní poukázkou na adresu Konzervativní strany, U Průhonu 6, 170 00, Praha 7. Zároveň prosím, abyste na tuto adresu, nebo na fax 220 808 572, popř. na e-mail skos@skos.cz potvrdili svou účast, nebo omluvili neúčast, a to zejména z důvodu zajištění stravování.

Těším se na Vaši účast a jsem s přátelským pozdravem,

Martin Rejman
kancléř