Usnesení Sněmu Konzervativní strany

 

(16. března 2002, Praha 1, Novotného lávka č. 5)

 

 

 

1.      Sněm vzal na vědomí zprávu o činnosti KONS, přednesenou předsedou Fořtem, a zprávu o hospodaření KONS, přednesenou p. Chalupou (přílohy č. 1, 2).

 

2.      Sněm schválil Stanovy KONS v novém znění, upraveném podle připomínek Ministerstva vnitra ČR (příloha č. 3).

 

3.      Sněm schválil Pravidla pro hospodaření Konzervativní strany v předloženém znění se schválenými změnami (příloha č. 4).

 

4.      Sněm přijal "Politický program Konzervativní strany - s konzervatizmem ke svobodě, spravedlnosti, slušnosti a prosperitě" v obou předložených variantách a zavázal Předsednictvo, aby na jejich základě dopracovalo konečnou verzi Programu, a to v termínu do 31. 3. 2002 (přílohy č. 5, 6).

 

5.      Sněm přijal rozpočtové zásady pro rok 2002: veškeré výdaje vynakládat na rozvoj a prezentaci strany a na komunální, případně senátní volby v tomto roce.