KONZERVATIVNÍ STRANA


V Praze, 3. září 2003


Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abych Vás jménem Předsednictva Konzervativní strany pozval na mimořádný programový


SNĚM KONZERVATIVNÍ STRANY,

který je svolán na sobotu 27. září 2003 v 10:30 hod. do budovy Úřadu městské části (radnice) Brno střed, zasedací místnost č. 13 Zastupitelstva městské části Brno Střed, Dominikánská 2, Brno. Prezence bude probíhat do 10:00 hod.

Návrh programu:

 1. Zahájení; návrh, diskuse a hlasování o programu Sněmu
 2. Volba moderátorů, členů Návrhové, Volební a Mandátové komise
 3. Návrh komplexního řešení daňového systému v ČR
 4. Návrh řešení důchodového systému
 5. Návrh reformy zdravotnictví včetně jeho financování
 6. Návrh na řešení kriminality a korupce
 7. Současná vnitropolitická situace a Konzervativní strana
 8. EU a konzervativní politika
 9. Diskuse k bodům 3 - 8
 10. Doplňující volba 2 členů Předsednictva
 11. Návrh, diskuse a hlasování o změnách ve Stanovách
 12. Návrh, diskuse a hlasování o Usnesení Sněmu, včetně doplnění Programu Konzervativní strany
 13. Závěr

Pozváni jsou všichni členové Konzervativní strany. Hlasovat mohou ti členové, kteří mají zaplacené, nebo na Sněmu zaplatí členské příspěvky.

Těším se na Vaši účast a jsem s přátelským pozdravemMartin Rejman
kancléř