Usnesení Sněmu Konzervativní strany ze dne 27. září 2003
1. Sněm schvaluje předložené změny v programu KONS a rozhoduje:

a)     Do pasáže „V oblasti zahraniční politiky a obrany bude KONS“ doplnit bod s textem “Podporovat alternativy k federalistickým trendům v EU - zejména tzv. „Minority report” jako minimální základ pro jednání o příští podobě Evropy, přitom za nutnou podmínku dobré evropské politiky považujeme posilování transatlantické vazby.”.
b)     V pasáži „V oblasti zahraniční politiky a obrany bude Konzervativní strana” se za text: „Podporovat udržení vojenské a politické přítomnosti USA v Evropě” doplňuje text: „včetně umístění základen armády USA na území České republiky, pokud o to vláda USA požádá.”.
c)     V pasáži „V oblasti zahraniční politiky a obrany bude Konzervativní strana” se vypouští text: „Po vstupu ČR do EU, prosazovat odmítnutí socialistických a neokomunistických tendencí v EU, a naopak, prosazovat konzervativní principy” a nahrazuje se textem: „Prosazovat odmítnutí socialistických a neokomunistických tendencí v EU, včetně utopických federalistických koncepcí, a naopak, prosazovat konzervativní principy.”

2. Sněm zamítá předložený návrh na vypuštění textu „rovněž prosazovat zrušení „od tohoto okamžiku“ těch Benešových dekretů, které uplatňovaly kolektivní vinu, což nezakládá žádné majetkové nároky“ z programu KONS;

3. Sněm ukládá Předsednictvu jmenovat volebního manažera pro přípravu voleb;

4. Sněm konstatuje, že předložené materiály, týkající se reformy veřejných financí a důchodové reformy, jsou východiskem politiky KONS v daných oblastech a pověřuje předkladatele dopracováním materiálů ve smyslu diskutovaných pozměňovacích návrhů a jejich předložením Předsednictvu 17.10.2003;

5. Sněm vrací materiál o reformě zdravotnictví předkladatelům k dopracování a k opětovnému předložení Předsednictvu;

6. Sněm ukládá Předsednictvu, aby usnesení Sněmu i Předsednictva bylo vždy publikováno všemi dostupnými prostředky;

7. Sněm prohlašuje za prioritu KONS v roce 2004 účast v krajských volbách a vyzývá své členy a místní sdružení, aby neprodleně zahájili jejich přípravu;

8. Sněm vyzývá své členy a příznivce, aby v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu podpořili ty kandidáty, kteří jsou zárukou co nejkonzervativnějšího hájení státní suverenity ČR vůči federalistickým nárokům EU;

9. Sněm vyslovuje radost nad vítězstvím CSU a Edmunda Stoibera v zemských volbách v Bavorsku a ukládá Předsednictvu neprodleně odeslat výše jmenovanému blahopřejný dopis jménem Sněmu, a to ve znění, předneseném I. Volným (viz příloha [10]);

10. Sněm ukládá Předsednictvu vyjasnit situaci ve věci fungování MS KONS na území Prahy;

11. Sněm ukládá Předsednictvu oslovit partnerské konzervativní strany v zahraničí s žádostí o všestrannou podporu a spolupráci;

12. Sněm stanovuje splatnost členských příspěvků za kalendářní rok vždy k datu konání 1. Sněmu KONS v každém kalendářním roce;

13. Sněm stanovuje počet členů Předsednictva KONS na 6, a to až do dalšího řádného Sněmu;