KONZERVATIVNÍ STRANA


V Praze, 8. března 2006
Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abych Vás jménem Předsednictva Konzervativní strany pozval na

SNĚM KONZERVATIVNÍ STRANY

který je svolán na sobotu 1. dubna 2006 v 10:00 hod. do budovy Úřadu městské části (radnice) Brno střed, zasedací místnost č. 13 Zastupitelstva městské části Brno Střed, Dominikánská 2, Brno. Prezence bude probíhat od 9:00 hod.

Zúčastnit se může každý člen Konzervativní strany, který nejpozději v den konání Sněmu uhradí členský příspěvek pro rok 2006. Hlavním bodem programu - kromě schválení výročních zpráv o činnosti strany a o hospodaření - bude volba Předsednictva Konzervativní strany pro příští 2 roky. Od vize budoucího Předsednictva se odvine další činnost Konzervativní strany a perspektiva účasti v podzimních volbách v roce 2006 do Senátu Parlamentu ČR a obecních zastupitelstev (v případě Prahy krajského zastupitelstva).

Ukončení Sněmu předpokládáme v 16:00 hod., přičemž není uvažována přestávka na oběd.

Těším se na Vaši účast a jsem s přátelským pozdravem,

Martin Rejman
kancléř