KONZERVATIVNÍ STRANA

Usnesení Sněmu Konzervativní strany ze dne 1. dubna 2006:  

Sněm přijímá text „Transformace zemědělství – reforma majetkových vztahů“ jako podrobný programový text Konzervativní strany. 

Sněm přijímá text „Transformace zdravotnictví – teze“ jako osnovu programového textu Konzervativní strany. 

Sněm přijímá text „Manifest Konzervativní strany u příležitosti Sněmu dne 1.4.2006“ jako oficiální materiál Konzervativní strany. 

Sněm pověřuje kancléře Rejmana a člena Předsednictva ing. Podrackého korekturou textu a formulací závěrečné výzvy. Sněm přijímá text „Konzervativní strana k Zákonu o registrovaném partnerství“ jako oficiální materiál Konzervativní strany. 

Sněm pověřuje Předsednictvo formulací a vydáním Tiskové zprávy vyzývající členy a příznivce Konzervativní strany k „volbě změny“ a to nejpozději 3 týdny před konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Sněm deleguje na Předsednictvo rozhodnutí o kandidátech Konzervativní strany do Senátu Parlamentu ČR.