Výroční zpráva přednesená předsedou Konzervativní strany MUDr. Janem Fořtem

 

Vážené dámy a pánové, vážení přítomní, přátelé!

 

Je to již více jak 12 měsíců, co se scházíme, abychom zhodnotili práci za rok 2005 jak Předsednictva, tak členské základny a nastínili představy, jakým způsobem by strana měla směřovat do dalšího roku činnosti.

Předsednictvo se sešlo ke své práci 8x v Praze a Brně. Také sjezd se uskutečnil v Praze v březnu 2005. V tomto roce, který byl nevolebním se strana zaměřila spíše na jednotlivé aktivity.

Vešli jsme ve spojení s Forem proti antisemitizmu v rámci Židovské obce a konzultovali jejich informace ke dni Holocaustu. Odeslali jsme otevřený dopis místopředsedovi Poslanecké sněmovny JUDr. V. Filipovi ohledně nestydaté lži v rámci akce Konzervativní strany a Mladé pravice 1. května na Letné. K této problematice vyšel i příspěvek pana Drápala. S panem Podradským jsme pak otevřeli diskuzi o námětech k programu KONSu pro nynější dobu. Jde o náměty k programu Obroda - angažovaný konzervativizmus. Měla by to být odpověď komunistům, kteří jsou nyní úspěšní se svým programem a rétorikou ohledně řešení přítomných problémů. Musíme hledat společnou cestu, jak přístupným způsobem odpovědět voličům a osvětlit negativní vliv komunistů. Dále jsme se zúčastnili diskuze a podpořili práci Národní protidrogové centrály (s ředitelem Komorouem) v rámci hesla „kdo zlu nebrání, dobru škodí“. Byla navázána spolupráce s Klubem občasné svobody – pan Pavelka. Připravovali jsme k diskuzi materiál – konzervativní krédo, v diskuzi pak probrali možnosti vládní kontroly soukromí občanů a zastáváme názor, že je třeba podporovat právní sytém, který soukromí občanů podporuje. Pietně jsme vzpomněli úmrtí ryzího vlastence JUDr. Ing. Jaroslava Anděla, který se v roce 2005 dožil 101 let. Vydali jsme tiskovou zprávu k policejnímu zásahu na Czech Techu. Domníváme se, že je  třeba vyslovit nesouhlas s porušováním vlastnických práv v rámci této akce. Zúčastnili jsme se diskuze ČS rozhlasu k problémům Běloruska a Lukašenkových aktivit. Strana svou tiskovou zprávou a přítomností u soudních jednání podpořila kpt. Hučína v jeho soudním procesu za očištění své osoby. Předsednictvo vypracovalo a schválilo návrh nového volebního zákona a odeslalo jej všem poslancům a senátorům ČR. V diskuzi odmítlo předsednictvo přímou účast na volbách v roce 2006 do poslanecké sněmovny. Byl vypracován programový text na téma Zemědělství a bude předložen sněmu ke schválení. Předsednictvo děkuje všem autorům. Na stránkách je pak vedena diskuze o absenci jednotící konzervativní ideologii. Děkujeme M. Paumerovi že se zúčastnil koloquia „Úloha represe a politického násilí v komunizmu” pořádaného 10. a 11. listopadu v Bratislavě. Také děkujeme, že pan Podradský nás zastoupil svou přítomností na sněmu KAN. V listopadu náš člen ing. Chalupa předsedal jednání semináře „Humanea“ o evropské a české budoucnosti pro českou politickou reprezentaci v listopadu 2005 v Praze. Připravili jsme tiskovou zprávu k nástupu nového ministra zdravotnictví MUDr. Ratha. Vyšlo i předsedovo slovo pro budoucnost. Vyslovili jsme stanovisko k terorizmu. Otevřela se stránka konzervativního klubu v Ostravě. Vítáme a děkujeme, že pan Dr. Hofhanzl v rozsáhlém elaborátu zveřejnil své memoáry z poslanecké sněmovny za 90. léta. Vyjádřili jsme svůj rozhodný protest proti okupaci Tibetu. Předsednictvo odmítlo nabízenou spolupráci s Nezávislými demokraty pana Železného. V rámci spolupráce jsme se zúčastnili setkání na půdě Občanského institutu na téma Konzervativní politika a její perspektivy v ČR. Předsednictvo schválilo audit za rok 2005

 

Předneseno na Směmu Konzervativní strany v Brně, 1. dubna 2006

 

MUDr. Jan Fořt