Konzervativní stanovisko k evropské Ústavní smlouvě


Konzervativci se shodují na principu zachování tradičních svobod pro všechny obyvatele Evropy.

V tomto ohledu konstatujeme, že navržená Ústavní smlouva EU neprospívá cíli uchovat tradiční svobody Evropanů. Její součástí je tzv. Charta fundamentálních práv, jež obsahuje nároky (především v podobě údajných anti-diskriminačních "práv"), jejichž uplatnění by v praxi mohlo vést k porušení našich skutečných přirozených práv a tradičních svobod.

Navíc navržený ústavní statut Charty by mohl vést k zániku konstitucionalismu - principu ústavního oddělení a omezení moci. Totiž suverénní interpretace Charty by byla v rukou Evropského soudního dvora, který by se tak mohl stát absolutistickou institucí s neomezenou mocí stanovit, co je Charta, tj. Ústava, a tudíž co je právně závazné pro všechny občany EU. Jakýkoli nález Evropského soudního dvora by mohl být jen stěží korigován jakoukoli - byť kvalifikovanou - většinou v jakémkoli evropském zastupitelském sboru. A možnost změny jednou přijaté Ústavní smlouvy by byla nesmírně obtížná, téměř nemožná. Jinými slovy, schválení Ústavní smlouvy obsahující Chartu základních práv by mohlo vést k tomu, že jedna konkrétní instituce - Evropský soudní dvůr - získá ničím neomezenou moc nad všemi evropskými občany.

Z tohoto důvodu Konzervativní strana takto navrženou evropskou Ústavní smlouvu odmítá.

V Praze, 19. března 2005,

za Konzervativní stranu

Jan Fořt
předseda