Usnesení Sněmu Konzervativní strany


A. Sněm Konzervativní strany schválil

1. Zprávu o činnosti za rok 2004
2. Zprávu o hospodaření za rok 2004
3. Materiál "Příštích 12 měsíců Konzervativní strany"
4. Návrh Generální rady na prodloužení mandátu stávajícího Předsednictva Konzervativní strany a Kontrolní a revizní komise Konzervativní strany do 31. března 2006
5. Návrh činnosti a rozpočet na rok 2005

B. Sněm pověřuje

1. Doktora Beňu uspořádáním programové konference na téma zdravotnictví do konce května 2005
2. Doktora Jarolímka uspořádáním programové konference na téma školství do konce září 2005
3. Předsednictvo k segmentaci a restrukturalizaci e-mailové diskuse uvnitř i vně Konzervativní strany do konce dubna 2005

4. Předsednictvo vypracováním a zveřejněním záporného stanoviska Konzervativní strany k Ústavní smlouvě EU v přijatelné formě, časově předcházející její schvalování

C. Sněm dále schvaluje

1. Vypracování a otevřené zaslání stanoviska Konzervativní strany k volebnímu systému ČR včetně zapracování textu p. Kubalčíka
2. Zaslání otevřeného dopisu státním institucím v kauze p. Hučína
3. Zaslání dopisů panu Hučínovi, Benešovi a JUDr. Ing. Andělovi
4. Zaslání stanoviska Konzervativní strany k Ústavní smlouvě EU
5. Přenesení sídla Konzervativní strany na adresu Římská 26, Praha 2

D. Sněm bere na vědomí "Analýzu nejdůležitějších problémů současné české společnosti" a ukládá Předsednictvu Konzervativní strany materiál dopracovat do konce dubna 2005 a využít jej ke konkrétní politické činnosti v roce 2005

Přijato Sněmem Konzervativní strany, v Praze, 19. března 2005.