OZNÁMENÍ

o konání Sněmu Konzervativní strany

 

Sněm Konzervativní strany, konaný dne 23.6.2001, schválil změny Stanov, které vyplynuly ze sloučení Strany konzervativní smlouvy s Konzervativní stranou. Poté bylo požádáno Ministerstvo vnitra o registraci těchto Stanov.

Ministerstvo vnitra požadovalo provést změny, které jsme akceptovali; poté nám bylo sděleno, že změny jsou takového rázu, že - podle našich vlastních Stanov - je musí znovu schválit nejvyšší orgán strany, tj. Sněm. Protože je i řada dalších důležitých věcí, jejichž projednání přísluší Sněmu, svolává Předsednictvo Konzervativní strany na sobotu 16. března 2002 Sněm. Sněm se bude konat v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1 - Staré Město, v místnosti č. 319 (3. patro).

Předběžný program Sněmu je následující:

  1. Zahájení
  2. Volba pracovních orgánů Sněmu
  3. Zpráva o činnosti Předsednictva od minulého Sněmu
  4. Schválení programových zásad Konzervativní strany
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2001
  6. Schválení změn ve Stanovách
  7. Schválení pravidel hospodaření Konzervativní strany
  8. Schválení rozpočtu na rok 2002

Ke každému bodu programu proběhne, jak všichni doufáme, plodná diskuse.

Za Předsednictvo Konzervativní strany

Martin Rejman

kancléř

V Praze dne 7.února 2002