V Praze, 20. února 2004
Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abych Vás jménem Předsednictva Konzervativní strany pozval na

SNĚM KONZERVATIVNÍ STRANY,

který je svolán na sobotu 27. března 2004 v 10:30 hod. do budovy Českého svazu vědecko-technických společností, sál č. 318, Novotného lávka 5, Praha 1. Prezence bude probíhat do 10:00 hod.

Zúčastnit se může každý člen Konzervativní strany, který nejpozději v den konání Sněmu uhradí členský příspěvek pro rok 2004. Hlavním bodem programu - kromě schválení výročních zpráv o činnosti strany a o hospodaření - bude příprava na volby do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu ČR v letošním roce.

Na tomtéž místě se v 9:00 hod. sejdou členové Konzervativní strany na území města Prahy k ustavení Městského sdružení Konzervativní strany Praha a zvolení jeho předsednictva.

Těším se na Vaši účast a jsem s přátelským pozdravem

Martin Rejman
kancléř