Sněm Konzervativní strany

Dne 27.března 2004
Praha

Výroční zpráva přednesená předsedou Konzervativní strany MUDr. Janem Fořtem

Scházíme se dnes po roce, abychom zhodnotili celoroční práci celé Strany, práci předsednictva a po doplňovacích volbách předložili i představy další práce.

Předsednictvo zorganizovalo v roce 2003 2 sněmy v Brně, z nichž řádný byl v květnu volební a mimořádný byl v říjnu programovým.

V květnovém zasedání byli zvoleni do předsednictva i členové, kteří později předsednictvo opustili či přímo odmítli další spolupráci. Byly provedeny a zakotveny i změny stanov. Programový sněm v říjnu přijal dva programové materiály - Plán konsolidace veřejných financích a Reforma penzijního systému.

Během roku se uskutečnilo 11 schůzí předsednictva, z toho 3 v Brně. Proběhla i řada neformálních setkání členů předsednictva k řešení aktuálních problémů. Jmenovitě s p. B. Kurasem, pí. Zímovou i p.Bílkem, kteří se stali i členy strany, byť jen na přechodné období.

Úplný rozchod s panem Kurasem vidím jako problém nešťastné komunikace (nyní je poradcem ODS a prezidenta). V oponentní práci mohl být pro nás velkým přínosem. V jarních měsících se naši zástupci zúčastnili jednání Konzervativního kongresu ČR, které projednávalo především klady a zápory, včetně 10 nejdůležitějších argumentů proti vstupu ČR do EU. Bylo zahájeno jednání s Liberálním institutem, Občanským institutem Lipovým křížem pro společné aktivity. Předsednictvo s větším počtem hlasů přihlásilo kladně pro vstup do EU. Před programovým sněmem se uskutečnilo rozšířené zasedání předsednictva v Přešticích 6.9., které připravilo oba programové materiály.

Všech schůzí předsednictva se zúčastňují i někteří nečlenové, což velice příznivě ovlivňuje informovanost i připomínkové řízení.

Bylo zahájeno vydávání zpravodaje Konzervativní strany ve spolupráci s vydavatelem Konzervativního listu p. Florykem. V roce 2003 vyšlo letní a podzimní číslo. Zlepšila se podstatně úroveň našich webových stránek, které nyní můžete najít na www.konzervativnistrana.cz.

Také jsme v roce 2003 podpořili otázku svobodného Tibetu. Stanovisko se může jevit sice jen jako propagačně symbolické gesto, ale přesto se domníváme, že je nutné se vyjádřit. Vydali jsme i několik tiskových prohlášení např. K poničení Památníku obětem komunizmu, k napadení redaktora Respektu, k situaci českého občanství Čechů v USA a v Kanadě, k nešťastným pokusům některých politiků k liberalizaci drogové politiky. Ve věci poničení Památníku jsme se obrátili na předsedu vlády, ministra spravedlnosti a ministra vnitra. Z jejich odpovědí jsme získali přesvědčení, že i oni si uvědomují nebezpečí, které z takových projevů hrozí. Předsednictvo ani v roce 2003 nenašlo možnost spolupráce s dalšími společně orientovanými stranami. Jediným kladem bylo a zatím je jednání s Korunou českou, Které se jeví jako možné.

Jednání z roku 2002 s Unií Svobody a pane senátorem Hadravou nevedla k dalším výsledkům.

Závěrem opakuji představy činnosti Konzervativní strany.

Program je téměř naplněn a prezentace strany v tomto ohledu je jistě na předpokládané úrovni. Je však nutné objevovat i osobnosti využitelné k propagaci myšlenek. Finanční politika strany se nemůže opírat jen o příspěvkovou stánku členů. Je nutno rozšířit především mladší základnu strany i předsednictva.

Domnívám se, že na základě mnohých informací mohu prohlásit, politika státu směřuji i nadále k chaosu, rozkrádání ve formě rostoucího státního dluhu, nedodržování zákonnosti, i trvalé nestoudné imunity poslanců mimo práci v parlamentu. Stále chybí doklady o čestném nabytí majetku za posledních 10 let.

A tak opět akce Čisté ruce, či s pravicí správně, jsou jen slovními hříčkami pro ohlupování občanů. Pravomoci a odpovědnost jsou trvale v negativním poměru. Pravomoci velké až bezbřehé, odpovědnost malá.