KONZERVATIVNÍ STRANA

U Průhonu 6, 170 00 Praha 7

 

 

V Praze, 1. března 2002

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

              dovolte, abych Vás pozval jménem Předsednictva Konzervativní strany na

 

SNĚM KONZERVATIVNÍ STRANY,

 

který je svolán na sobotu 16. března 2002 v 10:30 hod. do budovy Českého svazu vědeckotechnických společností, místnost č. 417, Novotného lávka č. 5, Praha 1 - Staré Město.

 

              Program:

 

1)   Zahájení

2)   Volba pracovních orgánů sněmu

3)   Zpráva o činnosti

4)   Zpráva o hospodaření r. 2001

5)   Schválení změn ve Stanovách

6)   Schválení Pravidel hospodaření

7)   Schválení politického programu a programových zásad

8)   Schválení rozpočtu na r. 2002

9)   Usnesení Sněmu

10)  Závěr

 

 

              Pozváni jsou všichni členové Konzervativní strany a bývalé Strany konzervativní smlouvy. Hlasovat mohou ti členové, kteří podepsali, nebo na Sněmu podepíší Konservativní smlouvu a mají zaplacené, nebo na Sněmu zaplatí členské příspěvky (výdělečně činní 500 Kč / rok, studenti a důchodci 100 Kč / rok).

 

              Prosím ty, kteří se nemohou Sněmu účastnit a nemají členský příspěvek zaplacen, aby jej poukázali poštovní poukázkou na adresu Konzervativní strany, U Průhonu 6, 170 00, Praha 7. Zároveň prosím, abyste na tuto adresu, nebo na fax 02 / 808572 nebo na e-mail skos@skos.cz sdělili své telefonní i mobilní číslo a e-mailovou adresu.

 

Těším se na Vaši účast a jsem s přátelským pozdravem,

 

 

 

Martin Rejman

kancléř