KONZERVATIVNÍ STRANA

Tisková zpráva ze Sněmu Konzervativní strany konaného dne 31. května 2003 v Brně

V sobotu, 31. května 2003, proběhl v Brně sněm Konzervativní strany.

Sněm zvolil předsednictvo Konzervativní strany na příští dvouleté funkční období, a to ve složení: pan MUDr. Jan Fořt jako předseda (predseda@skos.cz), pan Martin Rejman jako kancléř (kancler@skos.cz), pan MUDr. Miroslav Beňo (mistopredseda1@skos.cz), pan RNDr. Svatopluk Kalužík (mistopredseda2@skos.cz), pan Miroslav Kulhavý a pan Benjamin Kuras (mistopredseda3@skos.cz) jako místopředsedové a pan David Floryk, pan ing. Myslibor Chalupa, CSc. a pan RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. jako další členové předsednictva (všichni dostupní na skos@skos.cz).

Delegáti sněmu odpověděli v průběhu jednání na otázku totožnou s otázkou nadcházejícího referenda o vstupu České republiky do Evropské unie a to s tímto výsledkem: 52% se vyjádřilo pro vstup, 40% proti vstupu, 8% se zdrželo hlasování. Sněm nevyjádřil žádné doporučení členům a příznivcům Konzervativní strany ve věci hlasování ve zmíněném referendu.

Sněm zavázal předsednictvo k uspořádání mimořádného sněmu strany, který se bude konat na podzim t.r. a bude věnován programovým otázkám, zejména s ohledem na výsledek referenda o vstupu České republiky do Evropské unie, ať již toto referendum bude mít jakýkoli výsledek.


V Brně, 31. května 2003, za Návrhovou komisi Sněmu

David Floryk, v.r.