Usnesení Sněmu Konzervativní strany ze dne 31. května 2003

Usnesení přijatá sněmem během projednávání
Ad 4  Sněm souhlasí se zprávou o činnosti, přednesenou panem předsedou Fořtem.
Ad 5  Sněm souhlasí se zprávou o hospodaření, přednesenou panem kancléřem Rejmanem.
Ad 7  Sněm souhlasí, aby se voleb zúčastnil i kandidát osobně nepřítomný, pokud jeho souhlas bude doložen hodnověrným svědectvím.
Ad 7  Sněm rozhodl, že volební a mandátová komise po ukončení všech voleb skartuje použité volební lístky.
Ad 9  Sněm schvaluje rozpočet strany na budoucí období dle návrhu pana kancléře Rejmana.
Ad 10  Sněm rozhodl o provedení „vnitrostranického referenda“ o přistoupení ČR k EU, a to aklamací.
Ad 10  Sněm bere na vědomí rozdělení postojů přítomných členů KONS k této otázce.

Usnesení přijatá na závěr jednání sněmu

1. Sněm pověřuje předsednictvo svoláním mimořádného sněmu, který by se zabýval další strategií strany v závislosti na výsledku referenda o vstupu ČR do EU. Tento sněm by se měl konat v září 2003 opět v Brně.
2. Sněm zavazuje předsednictvo k dalšímu jednání o spolupráci s politickou stranou Koruna česká.
3. Sněm ukládá předsednictvu zřízení odborných komisí které by se zabývaly formulováním stanovisek KONS k podstatným otázkám vnitřní a zahraniční politiky.
4. Sněm ukládá předsednictvu, aby provedlo rozdělení okruhů odpovědnosti svých členů (analogicky s příslušným usnesením předloňského slučovacího sněmu).
5. Sněm ukládá předsednictvu důsledně využívat webových stránek k šíření konzervativních ideí a svého programu.